Over mij

Neem contact met me op, of lees over mijn persoonlijke, maatschappelijke en professionele achtergrond.


Contactgegevens

Je kunt contact met me opnemen via e-mail: laurensbuijs@protonmail.com. Ik ben ook te vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. Ik heb daarnaast een profiel op Medium en Substack, waar ik af en toe stukken publiceer.

> Download mijn persfoto uit 2023 of mijn persfoto uit 2019

Foto: Lars van den Brink / NRC (2023)

Opleiding

Ik heb Nederlandse Taal & Cultuur gestudeerd (MA, Universiteit Leiden), en deed daarna een research master Social Sciences (MSc, cum laude, Universiteit van Amsterdam). Tijdens mijn opleiding Nederlands ontwikkelde ik interesse in taalbeheersing, retorica en gender in taal. Tijdens mijn opleiding Social Sciences raakte ik geïnteresseerd in moderniteit, epistemologie en minderheden. Ik kreeg speciale aandacht voor de vraag hoe wetenschap en technologie gedemocratiseerd kunnen worden, en voor de vraag hoe vrijzinnigheid en diversiteit op het gebied van seksualiteit en gender een plek kunnen krijgen in een pluriforme multiculturele samenleving.

> Ga naar mijn LinkedIn


Professionele ontwikkeling

 • Ik heb 17 jaar op de Universiteit van Amsterdam gewerkt: van 2006 tot 2023. Eerst als student-assistent en medewerker van het onderwijsinnovatieteam ICTO, maar vanaf 2007 als docent en onderzoeker. Ik heb lesgegeven bij verschillende opleidingen: politicologie, sociologie en Interdisciplinaire Sociale Wetenschap (ISW). Daarnaast ben ik herhaaldelijk als onderzoeker aangesteld bij het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de UvA.
 • Ik gaf de laatste jaren bij de UvA voornamelijk les over Science & Technology Studies, en over Gender & Sexuality Studies. Als onderzoeker hield ik me bezig met onderwerpen die met diversiteit te maken hebben, zoals acceptatie van LHBTI, androgynie, sekswerk op de Amsterdamse Wallen, nationalisme en de multiculturele samenleving. Daarnaast deed ik geregeld onderzoek naar democratisering van wetenschap en technologie.
 • In 2023 kwam ik in conflict met de UvA nadat ik een klokkenluidersmelding deed over institutionele misstanden die de academische vrijheid op onacceptabele wijze onder druk zetten. Dit leidde tot mijn vertrek bij de UvA.
 • Vanaf 2016 ben ik zelfstandig gaan werken vanuit mijn eigen onderneming, aanvankelijk part-time, naast mijn aanstelling op de UvA. In mijn rol als ondernemer heb ik mij aanvankelijk ontwikkeld als specialist in Diversiteit en Inclusie: ik heb meer dan 20 organisaties begeleid met het ontwikkelen van beleid op dit gebied, door middel van trainingen, onderzoek en advies. Mijn specialiteit is om ruimte voor diversiteit en inclusie te maken zonder dat dat leidt tot politieke correctheid.
 • Vanaf 2023 ontplooi ik al mijn activiteiten vanuit mijn eigen onderneming. Als D&I-adviseur richt ik mij specifiek op organisaties en gemeenschappen die met diversiteit aan de slag willen, maar die tegelijkertijd een vuist willen maken tegen woke. Daarnaast ben ik actief als zelfstandig wetenschapper: ik geef trainingen, doe onderzoek en schrijf aan mijn wetenschappelijke werk, voornamelijk over de thema’s diversiteit, gender (androgynie), en democratisering van wetenschap en technologie.

> Ga naar mijn LinkedIn
> Lees meer over mijn werk als wetenschapper
> Lees meer over mijn werk als ondernemer


Persoonlijke drijfveer

Ik heb als zachte en vrouwelijke homoman persoonlijk ervaren hoe moeilijk het is om je plek te vinden in onze harde neoliberale samenleving. Ondanks het feit dat ik opgroeide in een links-progressief, wit en seculier middenklassegezin, had ik grote moeite met het ontwikkelen van mijn seksualiteit en genderidentiteit en het volwaardig accepteren van mezelf. Dat de moderne westerse samenleving in de praktijk vaak niet zo vooruitstrevend en accepterend is als we denken, werd mij zo al snel duidelijk. Veel van mijn werk komt voort uit de behoefte om de tegenstrijdigheden van de moderne samenleving te begrijpen en op te lossen.

> Lees mijn profielen op de Gay Krant en op Linda Nieuws (2017)


Mens- en wereldbeeld

Ik kijk naar de huidige tijd als een scharniermoment in de menselijke ontwikkeling. De neoliberale hoogtechnologische samenleving ligt op ramkoers met de planeet. Westers denken dat geworteld is in liberalisme en de Verlichting domineert over de wereld. Maar omdat deze ideologie zich voordoet als objectief en rationeel, worden de onderdrukkende en destructieve kanten hiervan niet goed herkend. Aan de andere kant is verzet tegen dit dominante Westerse denken vaak ook weer onderdrukkend en destructief: dat komt bijvoorbeeld in de vorm van rechts-populisme, linkse ‘wokeness’ of religieus fundamentalisme. Een radicaal nieuw beeld van mens en planeet is nodig om de balans op planetair niveau te herstellen. In mijn ogen is de mens in de kern androgyn. In een samenleving waarin mannelijkheid en vrouwelijkheid niet meer met elkaar in strijd zijn maar in symbiose kunnen bestaan, is de mens bij uitstek sociaal, empathisch en uitgerust voor samenwerking in horizontale structuren. Bovendien is de mens in mijn ogen intrinsiek verbonden met wijsheid van de aarde en het universum. Het is nu zaak om onze verticale patriarchale cultuur na 12.000 jaar overheersing te vervangen door een cultuur die vertrekt vanuit radicale gelijkwaardigheid tussen mensen onderling, en tussen mens en planeet.


Academische positionering

Na mijn afstuderen ben ik mij gaan specialiseren in drie wetenschappelijke tradities waarvan de inzichten in mijn ogen cruciaal zijn bij de grote transitie die de mens de komende decennia te wachten staat:

 • Science & Technology Studies (STS), en het werk van Bruno Latour in het bijzonder. Zijn werk heeft me ervan overtuigd dat radicale omarming van de intrinsieke verbondenheid van mensen met de materiële wereld cruciaal is om de hoogmoderne samenleving menselijk, democratisch en in balans te houden.
 • Gender & Sexuality Studies, en het werk van Gert Hekma in het bijzonder. Zijn werk heeft me bewust gemaakt van de grote rijkdom van menselijke seksualiteit en gender, en het belang van het ontsluiten daarvan voor menselijk geluk en plezier.
 • Psychoanalyse, en het werk van Carl Jung in het bijzonder. Zijn werk heeft me het inzicht gegeven dat radicale omarming van de androgyne aard van de menselijke psyche noodzakelijk is om tot ruimere vormen van bewustzijn te komen met meer ruimte voor liefde en autonomie.

> Lees meer over mijn visie op het werk van Bruno Latour (2015)
> Lees meer over mijn visie op het werk van Gert Hekma (2017)

> Lees meer over mijn visie op het werk van Carl Jung (2020)


Maatschappelijke positionering

De huidige patriarchale en neoliberale samenleving vraagt in mijn ogen een stevig links en progressief antwoord. Ik identificeer me politiek gezien als democratisch-links, maar ik kan mij niet meer vinden in de koers van de linkse partijen sinds de sociaaldemocratie het verzet tegen het neoliberalisme heeft opgegeven. Ik zet mij daarom in voor een nieuwe linkse politiek die echt een vuist kan maken tegen het technocratische denken en het oprukkende toezichtkapitalisme. Daarvoor is in mijn ogen een brede democratische volksbeweging nodig. In deze uitdagende tijden grijpt angst snel om zich heen, en rukken allerlei vormen van conservatisme op. Maar juist nu is progressief denken cruciaal om ruimte te maken voor een nieuwe wereld waarin menselijkheid, technologie en superdiversiteit hand in hand gaan. Ik maak me daarom hard voor progressief denken, maar verzet me tegelijkertijd ook tegen de uitwassen daarvan: politieke correctheid en wokeness zijn in mijn ogen radicale excessen die een ernstige bedreiging vormen voor het links-progressieve project.


Voormalige activiteiten en werkervaring

 • Van 2006 tot 2023 was ik werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Als interdisciplinair sociaalwetenschapper deed ik onderzoek en gaf ik onderwijs over diversiteit, gender, seksualiteit en democratisering van wetenschap en technologie. Ik had daarnaast verschillende nevenfuncties aan de universiteit:
  • Van 2008 tot 2021 was ik academisch directeur van de summer schools over seksualiteit en gender;
  • Van 2013 tot 2017 was ik bestuurslid van de Mosse Stichting van de Universiteit van Amsterdam, een stichting ter bevordering van LHBTI-studies in de geest van historicus George Mosse;
  • Van 2010 tot 2014 was ik voorzitter van UvA Pride, een stichting ter bevordering van LHBTI-acceptatie aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Van 2021 tot 2022 was ik een van de initiatiefnemers van de Vierde Golf, een linkse beweging voor een andere omgang met de coronacrisis en vergelijkbare ‘wicked problems’. Als lid van de initiatiefkring heb ik deze beweging qua inhoud en organisatie helpen opbouwen.
 • Van 2009 tot 2021 was ik betrokken bij het Oegandese bedrijf AFRIpads. In 2009 was ik als vrijwilliger betrokken bij de oprichting van het bedrijf, dat herbruikbaar maandverband produceert voor arme plattelandsmeisjes om schooluitval tegen te gaan. Het succes van AFRIpads inspireerde mij om later meer te doen met sociaal ondernemerschap. Ik zat tot 2021 in het bestuur van de AFRIpads Foundation, een stichting die het bedrijf vanuit Nederland ondersteunt met donaties en expertise.
 • In 2016 tot 2019 werkte ik voor IncInc, een start-up op het gebied van Diversiteit & Inclusie (D&I) waar ik een van de initiatiefnemers van was. Via verschillende onderzoeksmethoden, zoals interviews, veldbezoeken en etnografie, bracht het bedrijf in kaart hoe D&I vormgegeven kan worden binnen verschillende soorten organisaties.
 • Van 2016 tot 2018 was ik voorzitter van het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) op de Amsterdamse Wallen, waar ik een bijdrage heb geleverd aan het levenswerk van sekswerkactivist Mariska Majoor.

Ontvang updates in je mail

Laat je e-mailadres hier achter om updates te ontvangen van Laurens Buijs.

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close