Onderwijs

Interdisciplinair onderwijs
Ik ben sinds 2006 werkzaam op de Universiteit van Amsterdam als docent in de sociale wetenschappen. Ik heb lesgegeven bij verschillende sociaalwetenschappelijke opleidingen op het gebied van vaardigheden, methode, theorie en wetenschapsfilosofie. Sinds 2012 ben ik werkzaam bij de bacheloropleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap (ISW). Daar geef ik onder andere les over Science & Technology Studies (STS) en gender & seksualiteit. Ik draag graag mijn steentje bij aan het bouwen van een academische toekomst waarbij de traditionele disciplines steeds meer overstegen en geïntegreerd worden.

Ik ben hoofddocent van het vak Filosofie van Grensoverschrijdend Onderzoek (FGO) bij de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Dit vak heb ik in samenwerking met collega’s ontworpen om studenten inzicht te geven in de laatste wetenschapsfilosofische debatten over interdisciplinariteit en transdisciplinariteit. Studenten leren zich te verhouden tot debatten over kennis en werkelijkheid, en worden uitgenodigd om de bestaande grenzen in de wetenschap (bijvoorbeeld tussen ontologie en epistemologie, tussen realisme en constructivisme, tussen sociale en natuurwetenschappen) uit te dagen en te overstijgen. Ze krijgen daarbij inzichten aangereikt uit nieuwe, grensoverschrijdende wetenschapsfilosofieën: Science & Technology Studies (STS) en Complexity Thinking. Zo worden studenten uitgedaagd om de grote ‘wicked’ vraagstukken van deze eeuw op te lossen door een andere manier van kijken naar wetenschap: niet langer monodisciplinair maar interdisciplinair, niet langer gesloten maar middenin de samenleving.

Ook begeleid ik studenten met scripties, en met het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeken. Daarnaast geef ik geregeld lessen over Freudiaanse en Jungiaanse psychoanalyse, en over gender & seksualiteit. In deze lessen combineer ik inzichten uit zowel de sociale als de psychologische wetenschappen, en stimuleer ik studenten in het interdisciplinaire en transdisciplinaire denken. Ik geef deze lessen aan zowel Nederlandse als internationale studenten van verschillende opleidingen, binnen de UvA en daarbuiten.

> Lees meer over de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
> Lees meer over het vak Filosofie van Grensoverschrijdend Onderzoek

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close