Onderwijs

Als docent geef ik les op twee terreinen: wetenschaps- en techniekfilosofie, en gender en seksualiteit. Mijn onderwijs verkent hoe we naar een nieuwe democratische samenleving kunnen groeien waarin ook de materiële wereld een stem heeft, en hoe seks en gender eruit zien in een post-patriarchale wereld.


Wetenschaps- en techniekfilosofie (STS)

Ik heb zelf het vak Filosofie van Grensoverschrijdend Onderzoek (FGO) ontworpen. Dit vak geeft studenten inzicht over de laatste wetenschapsfilosofische debatten over interdisciplinariteit en transdisciplinariteit. Studenten leren zich te verhouden tot debatten over kennis en werkelijkheid en krijgen inzichten aangereikt uit nieuwe, grensoverschrijdende wetenschapsfilosofieën: Science & Technology Studies (STS) en Complexity Thinking. We staan uitgebreid stil bij de inzichten van STS in algemene zin en Bruno Latour in het bijzonder. Daarin is veel aandacht voor de menselijke afhankelijkheid van de natuurlijke en materiële wereld, en de noodzaak om non-humans een democratische plek in ons midden te geven. Zo worden studenten uitgedaagd om de grote ‘wicked’ vraagstukken van deze eeuw op te lossen door een andere manier van kijken naar wetenschap: niet langer monodisciplinair maar interdisciplinair, niet langer gesloten maar middenin de samenleving.

> Bekijk mijn gratis online collegereeks op YouTube over STS en de filosofie van Bruno Latour (2023)
> Lees mijn artikel over de filosofie van Bruno Latour (2015)


Gender en seksualiteit

Mijn onderwijs over seksualiteit en gender verkent de vraag hoe gender en seksualiteit eruit zien in een wereld waarin het patriarchaat niet meer bestaat. Al 12.000 jaar (sinds de neolithische revolutie en de opkomst van de landbouwsamenlevingen) is de culturele orde patriarchaal, waarin mannelijkheid en vrouwelijkheid binair verdeeld en hiërarisch geordend worden. Die culturele orde staat nu tot in het fundament te wankelen. Maar hoe kunnen we nadenken over een wereld voorbij patriarchale onderdrukking, zonder door te schieten in ‘woke’ waarmee we onbedoeld en onbewust een nieuwe ideologisch onderdrukkend systeem dreigen op te bouwen? In deze lessen combineer ik inzichten uit zowel de sociale als de psychologische wetenschappen (queer studies, gender studies, sexuality studies, Freudiaanse en Jungiaanse psychoanalyse), maar ook worden uitstapjes gemaakt naar de seksuologie, de evolutiebiologie, de primatologie en de biologische antropologie. Op die manier stimuleer ik studenten in het interdisciplinaire en transdisciplinaire denken. Ik geef deze lessen aan zowel Nederlandse als internationale studenten van verschillende opleidingen, binnen de UvA en daarbuiten.

> Lees meer over de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
> Lees meer over het vak Filosofie van Grensoverschrijdend Onderzoek

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close