Ondernemen

Als ondernemer deel ik mijn wetenschappelijke expertise met iedereen die graag onderdeel wil zijn van de transformatie naar een nieuwe empathische wereld. Als D&I-adviseur begeleid ik organisaties met de implementatie van diversiteitsbeleid volgens mijn eigen unieke aanpak. Als trainer begeleid ik mensen persoonlijk in het ontwikkelen van vaardigheden die wegbereiders naar een nieuwe empathische wereld nodig hebben.


Activiteiten

Ik ben als ondernemer op twee terreinen actief:


Mijn werk als D&I-adviseur

Als adviseur op het gebied van Diversiteit & Inclusie (D&I) begeleid ik organisaties in langere trajecten met het implementeren van professioneel en duurzaam diversiteitsbeleid. Ik werk al vanaf 2016 als D&I-adviseur en was toen een van de pioniers in Nederland op dit thema. Ik heb over de jaren vele organisaties geadviseerd en begeleid, waaronder het OLVG, AT Osborne, het Ministerie van Defensie, de gemeente Den Haag, Medline, Twynstra Gudde, Bynder, Arcadis en het Deltion College.

Ik gebruik in mijn werk de laatste inzichten uit de managementliteratuur over diversiteitsbeleid, aangevuld met mijn wetenschappelijke expertise over groepsdynamica en identificatieprocessen. Ik sta voor D&I-beleid dat werkt met een brede definitie van diversiteit, waar mensen van links tot rechts zich in kunnen vinden. Ook sta ik voor een D&I-aanpak zonder shaming & blaming of politieke correctheid, zodat verschillen op een ontspannen manier samen kunnen komen.

Ik werk in mijn aanpak met vier producten die ik over de jaren zelf ontwikkeld heb op basis van wetenschappelijke inzichten, en die ik inmiddels bij vele organisaties heb kunnen implementeren en uitontwikkelen:

  • Bewustwordingstraining D&I: met deze training worden teams getraind in het herkennen van subtiele uitsluiting en het ontwikkelen van het empathische vermogen.
  • Meetinstrumenten D&I: met een combinatie van etnografisch onderzoek, kwalitatieve interviews, kwantitatief vragenlijstonderzoek en psychologische tests genereer ik longitudinale data waarmee het effect en de voortgang van het diversiteitsbeleid wetenschappelijk gemonitord wordt.
  • Gereedschapskist D&I: in deze gereedschapskist zitten allerlei praktische tools (tests, spellen, werkvormen, trainingen, cursussen, kennisclips, bijscholingsaanbod, lesplannen, uitjes, etc.) die in de organisatie kunnen worden ingezet om D&I herhaaldelijk op de agenda te zetten en de kennis over D&I te blijven ontwikkelen.
  • Loket D&I: dit is een blauwdruk voor een zelfsturend team binnen de organisatie die de diversiteit in de organisatie in de breedte vertegenwoordigt, en die verantwoordelijkheid neemt voor het op de lange termijn borgen en uitvoeren van D&I-beleid in de organisatie.

> Lees meer over mijn aanpak als D&I-adviseur


Mijn werk als trainer

Ik heb een eigen aanbod van trainingen en cursussen ontwikkeld, specifiek voor mensen die verantwoordelijkheid voelen om systemen waar zij onderdeel van zijn te transformeren. Na 12.000 jaar patriarchale onderdrukking ligt er nu een unieke kans om naar een geheel nieuwe samenleving toe te bewegen, die gebaseerd is op principes als empathie, balans en gelijkwaardigheid. Die nieuwe wereld gaat er alleen komen als er een voorhoede opstaat die de weg wil bereiden.

Wegbereiders die gevestigde systemen proberen te kantelen, lopen vaak tegen allerlei uitdagingen en frustraties aan. Hoe word je je bewust van de blinde vlekken van jezelf en anderen? Hoe zoek je de balans tussen compassie en strijdvaardigheid? Hoe verhoud je je tot weerstand? Hoe blijf je dicht bij jezelf en zorg je ervoor dat je niet leegloopt? In samenwerking met de beste professionals in mijn netwerk bied ik trainingen en cursussen aan die wegbereiders helpen in hun belangrijke werk.

> Lees meer over mijn cursusaabod

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close