Maatschappelijk

De coronacrisis en het bouwen aan een nieuwe samenleving
Ik ben een van de initiatiefnemers van de Vierde Golf, een maatschappelijke beweging die in de huidige aanpak van de coronacrisis de noodzaak ziet voor het bouwen aan een nieuwe samenleving. We maken ons zorgen over de manier waarop deze crisis wordt aangepakt, met steeds minder ruimte voor fundamentele grondrechten en steeds meer ruimte voor dwang, repressie en surveillance. We verzetten ons tegen het oprukken van een totalitair soort liberale technocratie. Geïnspireerd door de rijke geschiedenis van linkse politieke bewegingen en ook de recente opmars van Science & Technology Studies (STS) op de universiteiten, zetten wij ons in voor een transparante en democratische inzet van wetenschap en technologie in de grote crises van de 21ste eeuw.

> Lees mijn opiniestuk in Folia tegen het sluiten van onderwijs voor ongevaccineerden (2021)
> Bekijk mijn optreden in De Nieuwe Wereld met Martijntje Smits over de coronapolitiek (2021)
> Lees meer over de Vierde Golf

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close