Cursussen

Als trainer geef ik af en toe trainingen en cursussen die voor iedereen toegankelijk zijn. Ik baseer mij altijd op interdisciplinaire wetenschappelijke inzichten, maar onnodig taalgebruik wordt voorkomen en waar mogelijk zijn deze bijeenkomsten interactief en gericht op praktische toepassing. Voor trainingen en cursussen hanteer ik speciale tarieven voor studenten en mensen met lage inkomens. In het ontwikkelen en geven van trainingen werk ik samen met de beste en meest inspirerende professionals in mijn netwerk.


Cursus voor wegbereiders op het gebied van diversiteit en inclusie

Wil jij een rol spelen in het bereiden van de weg naar een nieuwe wereld gebaseerd op onderlinge gelijkwaardigheid, empathie en balans? Heb jij interesse in diversiteit en inclusie (D&I), maar vraag je je af hoe je deze thema’s praktisch handen en voeten geeft? Zoek jij een benadering tot D&I die voorbij gaat aan polarisatie, ideologie en wokeness? Dan is de cursus “Diversiteit en inclusie voor wegbereiders naar een nieuwe wereld” wat voor jou! Lees hieronder wat deze cursus inhoudt en hoe we te werk gaan.

Fundament leggen voor een nieuwe wereld

Diversiteit is een van de grote thema’s van deze tijd. We leven in een samenleving die nog altijd doorspekt is van vooroordelen en uitsluiting, al gebeurt dat tegenwoordig vaak subtiel en onbewust. Het is voor onze persoonlijke en collectieve ontwikkeling van groot belang dat we ons bewust worden van hoe deze uitsluiting werkt, en hoe we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een wereld met alle ruimte voor diversiteit en inclusie. We leven in een scharniermoment in de menselijke ontwikkeling: na 12.000 jaar patriarchale cultuur wordt op dit moment het fundament gelegd voor een nieuwe wereld gebaseerd op gelijkwaardigheid, empathie en horizontale structuren. Diversiteit en inclusie spelen daarin een sleutelrol.

Voorbij polarisatie en wokeness

Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk vaak heel lastig om de thema’s diversiteit en inclusie met een open blik tegemoet te treden, zonder “shaming & blaming”. Ondanks de goede bedoelingen kan meer aandacht voor diversiteit en inclusie ook snel gepaard gaan met een morele krampachtigheid en een ongepaste politieke correctheid. In de samenleving is het thema diversiteit steeds meer onderwerp van maatschappelijke polarisatie, met enerzijds progressieve ‘wokeness’ en anderzijds conservatieve behoudzucht. Er dreigt een patstelling.

Het hoofd en het hart

Hoe geven we diversiteit en inclusie opnieuw vorm en energie? Deze vraag wordt verkend in deze unieke meerdaagse cursus. Ik heb voor deze cursus de samenwerking opgezocht met Annick Nevejan, expert in mindfulness, groepsdynamica en Oosterse filosofie. In de cursus wordt nadrukkelijk gezocht naar een verbinding tussen het hoofd en het hart, het lichaam en de geest, en theorie en praktijk. Een integrale aanpak dus, maar wel nuchter en concreet.

De laatste theoretische inzichten uit verschillende vakgebieden

Op het gebied van theorie staan we stil bij de vraag hoe succesvol D&I-beleid in een organisatie eruit ziet en wat daarvoor nodig is. Welke interventies kun je inzetten, hoe creëer je draagvlak, hoe ga je om met weerstand, en hoe monitor je de voortgang? Ook delen we de meest actuele kennis over de werking van in- en uitsluitingsprocessen uit de sociale en psychologische wetenschappen en uit de wetenschap naar groepsdynamica.

Zelfonderzoek en interactie

Toegankelijke en behapbare stukjes theorie worden afgewisseld met allerlei oefeningen om in- en uitsluitingsprocessen te onderzoeken. We zullen naar binnen keren en in onszelf verkennen hoe we op verschillen reageren, maar we zullen ook allerlei interactieve oefeningen doen en in gesprek met elkaar een gezonde omgang met verschillen verkennen. Nieuwsgierigheid en mindfulness worden getraind als basishouding. Op deze manier krijgen we onze eigen blinde vlekken steeds beter in kaart, en krijgen we steeds meer inzicht in de vraag waar wijzelf vooroordelen hebben, maar ook de vraag waar politieke correctheid ons in de weg zit.

De cursusgroep als onderzoeksobject

We zullen de ontwikkelingen in de groepsdynamiek van onze eigen cursusgroep bovendien nauwlettend volgen. Door de cursusgroep te zien als een eigen ‘levend systeem’ krijgen we nog meer inzicht in de werking van in- en uitsluitingsprocessen en onze eigen rol daarin. We werken hiervoor met de innovatieve en praktische methode van ‘functioneel subgroepen’ (de kernmethode van Systems-Centered® Training – SCT). Dit zal ons helpen om conflicten te managen en om met verschillen om te gaan, om communicatie te verbeteren door ‘ruis’ geen kans te geven, en om het systeem als geheel te zien en onszelf als actieve leden daarvan te herkennen.

Geschikt voor alle wegbereiders

De training is bij uitstek geschikt voor professionals die werken op het gebied van organisatiecultuur of media, en die handvatten zoeken voor een open en praktische blik op diversiteit en inclusie. Maar de cursus is nadrukkelijk geschikt en open voor iedereen met interesse in het onderwerp, en voor iedereen die een rol wil spelen in het bereiden van de weg naar een nieuwe wereld met alle ruimte voor diversiteit en inclusie.

Cursus en proeverijen

De eerste meerdaagse cursus zal in het najaar van 2023 starten. Voor de tijd bied ik samen met Annick af en toe een proeverij aan, op een plek in Amsterdam. In deze proeverijen kun je kennismaken met onze filosofie en werkwijze, en kun je zelf ervaren hoe spannend en bevredigend het is om onderlinge verschillen open en nieuwsgierig te onderzoeken. Hou de agenda in de gaten voor de volgende bijeenkomsten!

> Flyer in het Nederlands: Proeverij van de cursus “Diversiteit en inclusie voor wegbereiders naar een nieuwe wereld”
> Flyer in English: Tasting of the course “Diversity and inclusion for trailblazers towards a new world”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close