Cursussen

Als trainer bied ik cursussen aan die voor iedereen toegankelijk zijn. De doelgroep van mijn cursussen zijn mensen die zich bezighouden met systeemverandering, en daarin hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Wegbereiders naar een nieuwe empathische wereld hebben een specifieke set vaardigheden nodig, die ik in mijn cursussen aanreik.


Aanbod

Ik bied op dit moment de volgende trainingen en cursussen aan:


Bewustwordingstraining diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie begint met bewustwording over de onbedoelde, onbewuste en subtiele manieren waarop uitsluiting tot stand komt. Uitsluiting is namelijk niet verdwenen, ook niet in het moderne Nederland. Bewustwording over de manieren waarop uitsluiting nog altijd plaatsvindt is de eerste stap op weg naar verandering. Dat geldt voor professionele organisaties, maar ook voor bewegingen en gemeenschappen.

In deze training nemen deelnemers kennis van de laatste inzichten over uitsluiting vanuit de psychologie en de sociologie. Door middel van innovatieve testjes en empathische werkvormen zullen we het bewustzijn vergroten over de eigen verstopte vooroordelen, maar ook over de stille normen in ons eigen team, groep of gemeenschap.

De training gaat over vooroordelen op het gebied van de klassieke uitsluitingscategorieën zoals gender, seksualiteit, klasse, etniciteit, etc. Maar ook staan we stil bij de vooroordelen die we hebben over andere groepen, zoals complotdenkers, ongevaccineerden of FVD-stemmers. Dit alles gebeurt op een veilige manier, zonder ‘shaming & blaming’.

Deelnemers aan deze training hebben na afloop meer bewustzijn over hun eigen vooroordelen, en een paar concrete handvatten om hun empathische vermogen voor mensen die anders zijn dan zij te vergroten. De training duurt 1,5 tot 2,5 uur, en wordt zowel in het Engels als het Nederlands aangeboden.

Echte verandering bereik je niet met één training. Daarom bied ik als D&I-professional langere verandertrajecten aan, waarmee diversiteit en inclusie in het DNA van een organisatie of gemeenschap worden verankerd. Zie voor meer informatie onder het kopje Ondernemen.


Cursus voor wegbereiders naar de nieuwe wereld

We staan op een scharniermoment in de menselijke ontwikkeling. We leven in een instabiele tijd van grote veranderingen. Het fundament van samenlevingen over de hele wereld staat te schudden. Er zijn gevaren en risico’s, maar ook ongekende kansen op positieve maatschappelijke veranderingen.

Er is een risico dat de oude wereld zich definitief vestigt via een nieuw soort totalitarisme: ‘high-tech surveillancekapitalisme’. Dit is een mix van de neoliberale vrijemarktideologie, gespecialiseerde technocratie, westerse liberale politiek, technologisch optimisme, en een modernistisch geloof in een eenduidige objectieve waarheid.

Maar tegelijkertijd is er een ongeëvenaarde kans om nu de weg te bereiden naar een nieuwe wereld, gebaseerd op onderlinge gelijkwaardigheid, empathie en balans. Na 12.000 jaar patriarchale onderdrukking (begonnen met de Neolithische revolutie en de opkomst van grootschalige landbouw en bezit) kan nu het fundament worden gelegd voor een geheel nieuw tijdperk waarin horizontale sociale structuren de leidraad vormen.

De cursus “Wegbereiders naar de nieuwe wereld” is geschikt voor iedereen die zich inzet voor systeemveranderingen (bijvoorbeeld in families, gemeenschappen, vriendengroepen of op het werk), en die daarbij aanloopt tegen de hardnekkige status quo.

Deelnemers wordt volgens de laatste inzichten uit zowel wetenschappelijke als spirituele tradities handvatten aangereikt om échte positieve systeemverandering te forceren. Om dit te bereiken, zullen zij gevoed worden in twee fundamentele aspecten van onze hartskwaliteit: de zachte en de harde kant. De zachte kant gaat over kwaliteiten als compassie, empathie en vergeving, de harde kant gaat over kwaliteiten als doorsnijdendheid, rechtvaardigheid en grenzen stellen.

De cursus is ingericht volgens het universele principe “as above, so below”. Dat wil zeggen dat wij allemaal een microcosmos zijn van de samenleving: wat in de buitenwereld speelt, speelt ook in onze binnenwereld. Er is een radicale interdependentie in dit universum, waar wij allemaal onderdeel van zijn. Dit principe biedt een ingangspunt voor verandering: als wij onszelf veranderen, veranderen wij ook de systemen waar wij onderdeel van zijn.

De training draait uiteindelijk om een kritisch zelfonderzoek. We vragen van deelnemers de moed om onder ogen te komen op welke manieren zijzelf de donkere en autoritaire aspecten van onze samenleving onbedoeld en onbewust hebben geïnternaliseerd. Op een veilige en professionele manier zullen wij daar bewustzijn over kweken.

Dit bewustzijn vormt vervolgens het fundament waarop we gaan werken aan nieuwe strategieën voor systeemverandering. We zullen in de training via het principe van radicale interdependentie verkennen hoe we met het individuele niveau van ons lichaam en onze geest verbonden zijn aan het niveau van de groepsdynamica, en het niveau van de brede samenleving.

De training bestaat in totaal uit acht volle trainingsdagen die in het weekend worden aangeboden, verspreid over vier maanden. Elke trainingsdag vraagt zo’n 8 tot 12 uur voorbereidingstijd, bijvoorbeeld in de vorm van het lezen van artikelen, het werken aan oefeningen of het maken van testjes. Buiten de trainingsdagen komen de deelnemers bijeen in kleinere groepen, waar zij op meer individueel niveau gecoacht worden in het toepassen van de inzichten uit de training op hun alledaagse leven.

Voor de training moet toelating worden gedaan. Geïnteresseerden schrijven een korte motivatiebrief met CV, waaruit aantoonbare ervaring met systeemverandering blijkt. Pas na een toelatingsgesprek wordt bepaald of de deelnemer wordt toegelaten. De training wordt twee keer per jaar aangeboden: in het najaar en in het voorjaar. Er worden naast deze basiscursus ook specialistische vervolgmodules aangeboden op verschillende gebieden, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers.

De training wordt gegeven door een team van ervaren en gekwalificeerde trainers, en is ontwikkeld op basis van inzichten uit o.a. Science & Technology Studies, Jungiaanse psychologie, de theorie van levende systemen, mindfulness en progressieve stromingen uit het Boeddhisme.

De cursus “Wegbereiders naar de nieuwe wereld” is op dit moment in ontwikkeling, en zal op zijn vroegst in 2024 worden aangeboden. Vóór die tijd zullen waarschijnlijk af en toe pilot-bijeenkomsten worden aangeboden. Zodra meer informatie bekend is en de aanmeldprocedure voor deze training open gaat, zal daar op deze website meer informatie over verschijnen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close