De androgyne mens

 • CURSUS
 • De androgyne mens | Breng je innerlijke mannelijkheid en vrouwelijkheid in balans
 • 5 bijeenkomsten van 3 uur
 • Tot circa 16 deelnemers
 • Deelname: 350 euro pp (excl. BTW)
 • 5x op donderdagavond van 19:00 tot 22:00: 5 okt, 12 okt, 19 okt, 26 okt, 2 nov
 • Locatie: Amersfoort nabij centraal station, precieze locatie volgt
 • Meer informatie en aanmelden: laurensbuijs@protonmail.com

Het man-zijn en het vrouw-zijn liggen hevig onder vuur. Mannen wordt steeds vaker het gevoel gegeven dat mannelijkheid iets is om je voor te schamen omdat het “toxic” zou zijn: onveilig voor anderen. Vrouwen die opkomen voor het belang van traditionele vrouwelijkheid en de biologische wortels van sekse, wordt het gevoel gegeven dat zij conservatief of zelfs transfoob zijn.

Mensen als Andrew Tate, Jordan Peterson, Kathleen Stock en JK Rowling nemen het op voor de traditionele man en de traditionele vrouw. Zij wijzen er terecht op dat de hedendaagse gender-agenda aan alle kanten doorslaat. Het is zelfs taboe geworden om te zeggen dat er twee geslachten zijn. En dat terwijl de man en de vrouw echt niet zomaar kunnen worden weggeveegd met absurde woke claims dat er tientallen “genders” zouden bestaan, of dat mensen hun eigen geslacht (of zelfs geslachtloosheid) zouden kunnen bepalen.

Maar hoe belangrijk het verzet tegen de doorgeslagen genderideologie ook is, mensen als Tate, Peterson, Stock en Rowling schieten zelf ook weer door in hun kritiek. Zij hebben de neiging om terug te grijpen naar biologisch determinisme: je man-zijn en je vrouw-zijn zou puur door biologie worden bepaald. Maar dat er ook zoiets bestaat als gender – een beleving van mannelijkheid en vrouwelijkheid die deels losstaat van biologische sekse – heeft de moderne wetenschap overtuigend aangetoond.

In deze cursus De Androgyne Mens gaan we op zoek naar de basis van ons man-zijn en ons vrouw-zijn. Wat zijn mannelijkheid en vrouwelijkheid eigenlijk, en hoe spelen die krachten een rol in ons allemaal? Hoe verhoudt sekse zich tot gender, en welke rol spelen zaken als ons lichaam, ons bewustzijn en onze cultuur daarin? Hoe kunnen we nadenken over sekse en gender op een manier die niet woke is, maar die ook niet teruggrijpt naar achterhaald biologisch determinisme? Hoe kunnen we weer echte mannen en echte vrouwen worden, zonder enige terughoudendheid?

De cursus vertrekt vanuit het centrale idee dat elk mens in de kern androgyn is: elke man heeft ook vrouwelijke eigenschappen in de persoonlijkheid, en elke vrouw heeft ook mannelijke eigenschappen. Honderdduizenden jaren gaf de mens het leven en de samenleving vanuit dit fundamentele inzicht vorm. De mens is de afgelopen duizenden jaren echter vervreemd geraakt van deze androgyne kern, en onverwacht een andere richting ingeslagen. Vanaf zo’n 12.000 jaar geleden is de mens steeds meer in patriarchale culturen gaan leven. In die culturen is mannelijkheid enkel iets van mannen, en vrouwelijkheid enkel iets van vrouwen.

We zullen in deze cursus uitgebreid stilstaan bij de ontstaansgeschiedenis van het patriarchaat. Die zoektocht begint bij een grote komeetinslag die zo’n 12.000 jaar geleden plaatsvond, en die zo ontwrichtend was dat het leven op aarde op zijn kop werd gezet. We zullen met elkaar het bewijs bespreken voor de hypothese dat de mens als gevolg van deze komeetinslag afstand heeft moeten nemen van androgynie, en is overgestapt naar patriarchale samenlevingsvormen. In deze samenlevingsvormen werd het belangrijk dat mannen afstand namen van hun vrouwelijkheid, en vrouwen van hun mannelijkheid.

We zullen deze omslag naar patriarchale culturen niet vanuit een simpele morele lens bekijken. We willen verder gaan dan deze omslag als eenduidig “goed” of “slecht” bestempelen. We willen leren begrijpen onder welke omstandigheden dit gebeurde, wat de prijs daarvan was, maar ook wat dat heeft opgeleverd. De transitie naar patriarchale culturen is namelijk van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de mens. Tegelijkertijd zullen we ook constateren dat de mens nooit optimaal tot zijn recht kan komen in patriarchale culturen. Zolang onze androgyne kern niet volledig tot uiting kan komen, zal dat linksom of rechtsom een negatieve invloed hebben op ons welzijn en geluk.

Ook moderne westerse samenlevingen zijn in het fundament nog altijd patriarchaal. We zullen in deze cursus verkennen waaraan we dat kunnen herkennen. We zullen het patriarchaat leren herkennen als een ‘matrix’, zoals de gelijknamige beroemde film uiteenzet. Via diepliggende trauma’s waar we ons amper bewust van zijn, heeft het patriarchaat zich diep in onze persoonlijkheden en relaties geworteld. Zonder dat we er erg in hebben reproduceren we continu oude overlevingsrollen, waardoor we op een bepaalde manier gevangen zijn.

We zullen in deze cursus verkennen hoe we het contact met onze androgyne binnenwereld kunnen herstellen. Dat gaat via een proces van ‘schaduwwerk’, zoals uitgewerkt door de Zwitserse psycholoog Carl Jung. Jung kwam met het schokkende inzicht dat door het patriarchaat in ons allen een duistere en kwaadaardige kant is ontwikkeld: de schaduw. Via schaduwwerk leren we deze ongemakkelijke waarheid in de bek kijken, en komen we uiteindelijk weer in het reine met de tegengestelde gender in onze persoonlijkheid.

Schaduwwerk is een bijzonder taaie en pijnlijke klus. Dat is de reden dat velen van ons ervoor weglopen. Maar wat levert het op om toch met dit proces aan de slag te gaan, en hoe geven we dat praktisch vorm? Hoe verandert onze binnenwereld als we weer ruimte maken voor de androgyne mens? Maar hoe verandert dat ook onze sociale relaties, en uiteindelijk onze samenlevingen?

Kennis over de mannelijke en vrouwelijke krachten in ons, heeft elk mens nodig die zoekt naar innerlijke groei en zelfbevrijding. Pas als we onze androgynie weer voelen, kunnen we weer écht man en écht vrouw zijn. Pas als we onze mannelijke en vrouwelijke kanten in balans hebben gebracht, als yin en yang, kunnen we ons bevrijden uit de matrix van onderdrukking en controle die ons en onze voorouders nu al duizenden jaren gevangen houdt. Deelnemers doen die kennis in deze cursus op, via een combinatie van het lezen van artikelen, het bekijken en beluisteren van multimedia en het bijwonen van de bijeenkomsten.

Elke bijeenkomst vraagt zo’n 2 tot 4 uur voorbereiding. In de bijeenkomsten zelf vinden maximaal 2x 45 minuten plenaire sessies plaats waarin luisteren centraal staat; de rest van de tijd staat in het teken van interactie en het doen van oefeningen. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers, waardoor intiem en persoonlijk contact met elkaar optimaal gestimuleerd wordt.

Zie ook de website over mijn publieksboek De Androgyne Mens (in ontwikkeling): androgynemens.com.

Cursusopzet

 • Bijeenkomst 1: De androgyne mens: hoe is androgynie evolutionair ontstaan en welke mogelijkheden geeft dat de mens?
 • Bijeenkomst 2: Het genderdebat: hoe kunnen we de polarisatie in het maatschappelijke debat over gender begrijpen, en waarom is een ‘driehoeksbenadering’ tot gender een oplossing?
 • Bijeenkomst 3: Het lichaam: waarom is de mens een tweegeslachtelijk wezen, en hoe werkt dat door in onze seksualiteit? Waarom bestaat zoiets als LHBTI, en hoe verhoudt dit zich tot heteroseksualiteit?
 • Bijeenkomst 4: Het bewustzijn: hoe kunnen mannen ruimte maken voor hun vrouwelijke kant, en vrouwen voor hun mannelijke kant? Waarom doet dit ‘schaduwwerk’ zoveel pijn en waarom is dit toch de moeite waard?
 • Bijeenkomst 5: Sociale relaties: hoe ervaren we mannelijkheid en vrouwelijkheid in het alledaagse leven, en hoe kunnen we het beste omgaan met monogamie, lust en liefde?

Ontvang updates in je mail

Laat je e-mailadres hier achter om updates te ontvangen van Laurens Buijs.

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close