Activisme

Als activist maak ik mij grote zorgen over het oprukkende wereldwijde high-tech surveillancekapitalisme, en op de wijze waarop ‘wokeness’ en andere radicale ideologie en open en vrije spreken belemmert. Ik zet mij in voor diversiteit op het gebied van gender en seksualiteit zónder politieke correctheid, en voor een nieuwe, democratische en anti-autoritaire omgang met wetenschap en technologie.


Verzet tegen wokeness, inzet voor vrije en geïntegreerde seksualiteit en gender

Op vele manieren zet ik mij in voor diversiteit op het gebied van gender en seksualiteit. Het is mijn overtuiging dat we in de nadagen zitten van het patriarchaat, een culturele orde die 12.000 jaar geleden is begonnen met de landbouwrevolutie. Sindsdien worden mannelijkheid en vrouwelijkheid binair verdeeld en hiërarchisch geordend: een systeem dat sinds de feministische golven en de seksuele revolutie steeds fundamenteler is gaan wankelen. Ik zet mij maatschappelijk in voor het creëren van bewustwording over het bestaan en de werking van het patriarchaat, en voor het verzilveren van de unieke kansen die er nu liggen om tot een andere orde te komen met meer ruimte voor horizontale verbanden en zachte waarden. Helaas is de woke-ideologie een grote bedreiging voor deze doelstelling. Door steeds extremere vormen van politieke correctheid op universiteiten en daarbuiten, kan het ‘echte’ gesprek over gender en seksualiteit steeds minder goed gevoerd worden. Ik wil dat gesprek voeren via het concept androgynie. Het is mijn stellige overtuiging dat de mens gelukkiger en de samenleving gezonder wordt als we alle ruimte geven aan de androgyne en genderfluïde kern van de mens, en als mannelijkheid en vrouwelijkheid niet meer met elkaar in strijd zijn maar symbiotisch kunnen optrekken en integreren. Ik zet mij hiervoor onder andere in middels het geven van interviews in de media en het doen van vrijwilligerswerk voor de LHBTI-gemeenschap.

> Lees mijn stuk over de androgyne kern van de mens op De Correspondent (2021)
> Lees mijn voorstel om de LHBTI-emancipatie uit het politiek-correcte moeras te trekken (2022)
> Bekijk mijn interview over gender, diversiteit en wokeness bij De Nieuwe Wereld (2021)


Verzet tegen surveillancekapitalisme, inzet voor democratische en menselijke wetenschap en technologie

Ik onderneem allerlei maatschappelijke initiatieven voor een andere omgang met de coronacrisis en vergelijkbare ‘wicked problems’. Ik maak me zorgen over de manier waarop we mondiale complexe problemen aanpakken, met steeds minder ruimte voor fundamentele grondrechten en steeds meer ruimte voor dwang, repressie en surveillance. Ik verzet me tegen het oprukken van een autoritair of totalitair soort liberale kapitalistische technocratie. Ik maak mij zorgen over de opmars van het wereldwijde surveillancekapitalisme. Dit systeem laat steeds meer macht en rijkdom naar een steeds kleinere wereldelite vloeien, die wetenschap en technologie gebruiken voor controle en toezicht van de wereldbevolking op een ongekende schaal. Geïnspireerd door de rijke geschiedenis van linkse politieke bewegingen en ook de recente opmars van Science & Technology Studies (STS) op de universiteiten, zet ik me in voor een transparante en democratische inzet van wetenschap en technologie in de grote crises van de 21ste eeuw. Cruciaal hierbij vind ik het omarmen van een nieuw mensbeeld dat de mens niet ziet als individualistisch, competitief en rationeel, maar als empathisch, sociaal en in een diepe afhankelijkheid met onze sociale, natuurlijke en materiële omgeving.

> Bekijk de website van mijn initiatief ter bevordering van academische vrijheid: Viewpoint Diversity (2023)
> Kom meer te weten over mijn ideeën om de wetenschap naar corona te democratiseren (2022)
> Lees mijn opiniestuk over uitsluiting van ongevaccineerden in Folia (2021)
> Bekijk mijn interview over het gebrek aan linkse kritiek op de coronamaatregelen in De Nieuwe Wereld (2021)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close