De NPO zette een non-binaire val uit voor Thierry Baudet, en hij liep er met open ogen in

Een hoop mensen op sociale media trekken terecht de conclusie dat er gister een toneelstukje werd opgevoerd in het debat tussen Thierry Baudet en Rob Jetten met de non-binaire Bram, maar de juiste analyse wordt in mijn ogen steeds niet gemaakt. Wat werd er gister precies in scène gezet en wiens belang dient dat?

Het doel van de NPO was in mijn ogen om een labiele non-binaire persoon neer te zetten, zodat voorstanders van woke medelijden kunnen voelen en tegenstanders het fenomeen non-binair juist kunnen ridiculiseren. Jetten zou zo alle ruimte krijgen voor een bevlogen pleidooi voor acceptatie, terwijl Baudet juist alle kans zou krijgen de vloer aan te vegen met de absurditeit van eindeloos maakbare gender.

Aldus geschiedde. Jetten krijgt vandaag duizenden likes omdat hij Baudet wees op zijn homo- en transfobie, terwijl Baudet zijn achterban juist tevreden stelde door zijn charmante maar onverbiddelijke reactie op de non-binaire Bram.

De elite is erbij gebaat dat we in extreme posities tegenover elkaar staan. Woke versus anti-woke. Non-binaire maakbaarheid versus “er zijn maar twee geslachten”. LHBTIAQ+ versus “doe maar normaal dan doe je al gek genoeg”.

De elite wil niet dat wij het genuanceerde midden verkennen, want daar zijn we niet verdeeld. Dit verklaart dat Baudet in deze verkiezingstijd opeens van harte welkom is bij de NPO. Hij vervult in deze campagne een nuttige rol in de politiek van verdeel en heers.

Kritiek op woke is belangrijk en dat kan FVD als de beste. Het is terecht dat Baudet wijst op de absurditeit van non-binaire gender en het is knap hoe hij die kritiek in het contact met Bram aimabel en respectvol toont.

Maar er zijn nou eenmaal transgender en intersekse personen. Daar basaal respect voor tonen, en een appèl doen op alle Nederlanders dat het normaal is om empathisch vermogen op te brengen voor LHBTI als minderheid, is net zo belangrijk. En dat doet FVD steeds maar niet.

In plaats daarvan wordt LHBTI als geheel steeds geridiculiseerd en aangevallen door FVD. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen woke extremisme en “gewoon” LHBTI. Er wordt gezegd dat transgenders tegen de seksualiteit ingaan. Dat drag queens niet bij kinderen in de buurt mogen komen. Dat minderjarigen nooit behandeld mogen worden voor genderdysforie.

Lees meer over het FVD-standpunt over jongeren met genderdysforie:
FVD ziet terecht problemen met transgenderbehandelingen voor kinderen, maar motie zal die niet oplossen

Dit zijn allemaal extreme posities die niet door common sense of door wetenschap gedragen worden.

Om de opmars van woke te stoppen, is het belangrijk dat we ons als verzet nu genuanceerd gaan uitspreken over gender. In het midden zijn we niet uit elkaar te spelen. Ik heb FVD herhaaldelijk opgeroepen om samen op te trekken voor een genuanceerd middenverhaal over LHBTI. Maar ze willen niet, ze willen op die populistische flank blijven.

Lees meer over de problemen met voorleesuurtjes van Drag Queens en hoe die op te lossen zijn:
Polarisatie rond voorleesuurtjes met drag queens vraagt om reactie van LHBTI-gemeenschap

Ik zeg het niet graag maar helaas wijst dit gedrag van FVD op “controlled opposition”: het lijkt alsof ze oppositie voeren, maar ze spelen de gevestigde macht en de plannen van het World Economic Forum in de kaart. En dat terwijl de partij zich actief profileert als anti-WEF-partij.

Ik doe al 20 jaar onderzoek naar LHBTI. Ik weet daardoor dat in het collectieve onderbewuste van de Nederlanders er nog steeds onbedoeld allerlei haat en vooroordelen over LHBTI borrelen. De beroemde Nederlandse tolerantie is altijd een dun laagje geweest.

Al die emoties komen nu naar de oppervlakte in de verhitte discussies over woke. De anti-woke-beweging komt steeds meer op stoom en drijft op een hoop frustratie. Die frustratie is begrijpelijk na jarenlange woke drammerij vanuit de gevestigde politiek en media. Maar als die niet goed gekanaliseerd wordt, komt dat naar buiten als onvervalste homo- en transfobie.

Lees meer over de noodzaak voor een nieuwe transgenderwet:
Een nieuwe transgenderwet is wel degelijk nodig

Als dat tot uitbarsting komt, kunnen we de klok qua emancipatie hier zo 50 jaar terug zetten. De dreiging van zo’n backlash komt woke natuurlijk goed uit; zij kunnen dat weer gebruiken als legitimering voor het doorvoeren van hun eigen extreme inclusie-ideologie.

Het is mij duidelijk geworden dat FVD de verantwoordelijkheid niet gaat nemen om de woke-kritiek in Nederland goed te kanaliseren. Ik vind het echt gevaarlijk. Er zal dus vanaf de grond af aan een nieuwe oppositiepartij moeten worden gebouwd. Deze partij moet de frontale aanval op woke openen, en LHBTI tegelijkertijd te allen tijde beschermen, en garanderen dat het niet ten koste van hen gaat.

Dat is de manier waarop we écht een bedreiging kunnen zijn voor de woke coupe van WEF. We moeten naar het genuanceerde midden bewegen, waar we samen één front kunnen vormen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close