Bevrijding van het totalitarisme kan alleen via seksuele bevrijding

Volgens de Duits-Joodse psychoanalyticus Wilhelm Reich (1897 – 1957) stroomt er door het hele universum en alle levende dingen een seksuele energie, genaamd Orgon.

Reich deed een leven lang onderzoek naar het orgasme en concludeerde dat er maar één ding mis is met neurotische patiënten, namelijk het ontbreken van volledige en regelmatige seksuele bevrediging.

Volgens hem zijn alle psychologische maar ook lichamelijke ziektes uiteindelijk terug te herleiden tot een disbalans in orgon-energie. Zelfs ziektes als kanker zouden daardoor veroorzaakt worden, en dus ook te genezen zijn, dacht hij. Hij verdiepte zich in manieren waarop mensen weer tot volwaardige seksuele bevrediging konden komen, en hoe dat helpend kon zijn bij hun welzijn en geluk.

Hij ontwierp een speciaal kastje, genaamd de orgon-accumulator, waar zijn patiënten in konden gaan zitten om hun seksuele energie op te laden en in balans te krijgen. In 1954 echter opende de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA de aanval op deze uitvinding: volgens hen deed Reich aan pseudowetenschap. De rechter oordeelde dat de accumulators vernietigd moesten worden, en Reich verdween in de gevangenis waar hij in 1957 stierf.

Reich maakte ook een uitgebreide studie van het nazisme. Volgens hem zijn autoritaire regimes er vaak op uit om de seksualiteit van mensen te onderdrukken, door de orgon-energie die in elk mens zit onschadelijk te maken.

Seksuele onderdrukking en seksuele schuld zijn instrumenten van de elite om de natuurlijke instincten van de mens te manipuleren en klein te houden. Zo wordt het volk onderdanig en volgzaam, zei Reich. Door het onderdrukken en controleren van seksuele expressie, wordt voorkomen dat de energie en frustratie van de bevolking wordt omgezet in politiek protest en verzet.

Seksuele bevrijding, zei Reich, is de enige manier voor een volk om zich te bevrijden uit autoritaire en totalitaire regimes. Mensen die seksueel bevrijd zijn en bij wie de orgon-energie vrij stroomt, zijn volgens Reich eerder geneigd om onderdrukkende systemen uit te dagen.

De huidige ontwikkeling vanuit het woke-gedachtengoed, dat steeds meer een taboe legt op het vrij zijn en uiten van je man- en vrouw-zijn, en dat non-binaire geslachteloosheid als ideaal propageert, had Reich ongetwijfeld als een rode vlag gezien.

Aan de andere kant was Reich ook zeker geen voorstander geweest van hedonistische grenzeloze seksualiteit. Mensen die hun orgon-energie niet in balans hebben door bijvoorbeeld een trauma, kunnen juist ook seksverslaafd zijn of een ziekelijke obsessie met bepaalde fetisjismes hebben.

Lees meer over trauma en seksualiteit:
Het helen van trauma is voor homomannen van levensbelang

Reich propageerde vooral een vrije seksualiteit. Vrij van maatschappelijke verwachtingen, vrij van sociale druk, vrij van trauma, vrij van schuld, vrij van verslaving. Hij wilde een seksuele energie die vrij kon stromen, binnen mensen en tussen mensen. Die mensen echt met elkaar in verbinding liet komen. Een les die vandaag nog evenveel relevantie heeft.

Het idee van orgon resoneert natuurlijk met allerlei veel oudere ideeën uit spirituele en mystieke wijsheidstradities. Zo spreekt men in China over chi, en in India over prana. Het idee dat seksuele energie door ons stroomt en in balans moet worden gebracht voor geluk en welzijn staat ook centraal in de new age, de tantra, en in alle stromingen die werken met de chakras.

Het orgasme kan helen, volgens Reich. Maar het lichaam moet weer meer “opgeladen” worden met seksuele energie. Met name mannen hebben te leren in het beheersen van de seksuele energie. Een volwaardig en helend orgasme komt niet van even snel aftrekken op porno, maar van het laten stromen van de orgon door het lijf en het echt in verbinding met de ander leren ervaren.

Het leren “opladen” en laten stromen van seksuele energie is volgens de oosterse filosofie ook de manier om uit de aardse ego-energie te komen, en om de bovenste chakras optimaal te activeren, die gaan over intuïtie en contact met het spirituele.

Wil jij je steentje bijdragen aan de strijd tegen de totalitaire tijdgeest, en in deze uitdagende tijd gezond, gelukkig en alert blijven? Investeer dan in het opladen en bevrijden van je seksuele energie.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close