Wie pest wie? Discussie tussen De Sutter en Sunak over transgenders wordt vertroebeld door onduidelijke definities

Jan Bergstra & Laurens Buijs
Amsterdam Gender Theory Research Team

De Belgische vicepremier De Sutter en de Britse premier Sunak beschuldigen elkaar van pesten in een discussie over transgenders. Dat blijkt uit het volgende citaat uit The Guardian van 6 oktober:

“Belgium’s deputy prime minister, who ranks as one of Europe’s most senior transgender politicians, has urged Rishi Sunak not to join “the real bullies” after remarks made by the British prime minister at the Conservative party conference this week.

Sunak told the audience: “We shouldn’t get bullied into believing that people can be any sex they want to be,” to cheers and loud applause. “They can’t. A man is a man and a woman is a woman. That’s just common sense.”

Dit soort verwijten over en weer zijn typerend voor de huidige polarisatie in discussies over (trans)gender. Het is begrijpelijk dat De Sutter (zelf transvrouw) wil reageren op de provocatie van Sunak, maar zij had dat beter wat preciezer op de inhoud kunnen doen.

Over de volgende uitspraak is namelijk best wat te zeggen: “We shouldn’t get bullied into believing that people can be any sex they want to be”. Deze claim (dat mensen de sekse kunnen zijn die zij willen zijn) wordt voor zover wij weten door niemand gemaakt. Vanuit het transactivisme maakt men eerder de claim dat mensen de gender kunnen zijn die zij willen. Ook die claim is overigens problematisch.

Het zou de duidelijkheid ten goede komen wanneer Petra de Sutter zou zeggen: JA, “people can be the sex they want to be”, ook al zouden wij dat standpunt zelf onbegrijpelijk vinden. Maar ook als zij zegt: JA, “people can be the gender they want to be” is dat op zijn minst informatief. 

Lees over de eerdere opmerkingen van Petra de Sutter over transgenders in de schaaksport:
Belgische vicepremier Petra de Sutter niet overtuigend over transgenders in de schaaksport

Deze tweede bewering zien wij als een uitgesproken co-essentialistisch standpunt (co-essentialisme zien wij als de these dat gender volstrekt niet wordt bepaald door biologische factoren, ofwel dat bepaling van gender ten principale een menselijk besluitvormingsproces is). Dit onderschrijven wij niet, maar het zou de discussie wel ten goede komen wanneer beide partijen zich duidelijker zouden uitdrukken.

Het zal helpen tegen polarisatie als het debat over sekse en gender preciezer wordt gevoerd. Heeft men het over sekse of over gender, en in beide gevallen: welke claim maakt men precies en hoe motiveert men die claim?

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close