Update The Great Reset, en wat kunnen we nu doen?

De ontwikkelingen met betrekking tot de strafrechtelijke vervolging van Donald Trump zien er slecht uit.

Ik verwacht dat hij ofwel de VS zal moeten ontvluchten, ofwel in de gevangenis zal raken. Ik verwacht ook dat zijn zakelijk imperium ontmanteld zal worden.

Trump die gewoon kan deelnemen als kandidaat in de verkiezingen is in mijn ogen nu helaas zeer onwaarschijnlijk.

Ik verwacht vergelijkbare vervolgingen elders in de wereld (Russell Brand, Andrew Tate, etc.) en ook hier in Nederland van FVD, ON en andere kopstukken in het verzet. Van de rechtspraak hoeven we natuurlijk niets goeds te verwachten.

De sociale media zullen ook verder worden aangetrokken, en we zullen er rekening mee moeten houden dat vrije communicatie op alle platforms binnenkort niet meer kan. Ook op Twitter / X. Dat betekent overschakelen naar papieren media en fysieke bijeenkomsten.

Daarnaast zijn nieuwe zorgelijke ontwikkelingen op het wereldtoneel te verwachten die ons zullen doen schokken. Bijvoorbeeld op het gebied van oorlog, nieuwe virusuitbraak, financiële crisis, etc. Dit zal de overheid natuurlijk meteen aangrijpen om de broekriem aan te halen. Blijf zoveel mogelijk in cash betalen en zorg voor voldoende cash in huis (Ab Flipse raadt drie maanden leefgeld aan).

Het zal de komende maanden en jaren zeer guur worden. Zoals ik eerder al schreef zijn we een nieuwe fase ingegaan van The Great Reset. De fase van beeldvorming en de massavorming is voltooid. De basis ligt er nu voor keiharde repressie en vervolging, en daar zullen ze ook vol op in gaan zetten.

Dit alles is niet leuk maar ook geen tegenslag. Alles ligt op schema, voor de schoften die bezig zijn met hun greep naar totalitaire wereldheerschappij, maar ook voor het verzet ertegen.

Een goede afloop ligt uiteindelijk zeer voor de hand. Maar het gaat eerst heel donker worden voordat het beter wordt. Die fase gaan we nu in.

De eerste prioriteit ligt bij jezelf bevrijden via wat Jung schaduwwerk noemde. Het totalitaire systeem is namelijk een uiting van het patriarchaat, en dat zit in meer of mindere mate in ons allemaal. Dat zullen we de komende tijd goed aan moeten kijken om echt een verschil te kunnen maken. Om mensen daarbij te helpen schrijf ik nu mijn boek De Androgyne Mens.

Daarnaast zullen we ons moeten richten op de bevrijding van Nederland. Dat kan alleen door eerst zoveel mogelijk mensen wakker te schudden.

Wat handvatten voor hoe je andere mensen in je directe sociale omgeving wakker maakt:

  • Praat genuanceerd en zoveel mogelijk op basis van argumenten en feiten;
  • Maar neem geen blad voor de mond en zorg dat je gevoelige onderwerpen niet vermijdt uit angst de ander te shockeren;
  • Spreek vanuit je hart, communiceer ook wat het emotioneel met je doet dat je hierover met de ander geen overeenstemming hebt;
  • Wees geen jehova’s getuige en ga niet aan de ander trekken, gun ieder z’n eigen proces;
  • Probeer het te accepteren als dit soort gesprekken eerst tot verdere verwijdering leiden en geef het tijd.

Ook hierover zal ik verdere tips & tricks in mijn boek verwerken vanuit de inzichten die ik heb opgedaan uit de sociale wetenschappen en de psychologie.

Vergeet niet dat het onze belangrijkste taak misschien nog is om vrij te blijven spreken. Juist nu.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close