FVD ziet terecht problemen met transgenderbehandelingen bij kinderen, maar motie zal die niet oplossen

Jan Bergstra en Laurens Buijs
Amsterdam Gender Theory Research Team

In een motie heeft FVD de regering gevraagd om hormonale medische behandelingen gericht op transgendering bij minderjarigen categorisch te verbieden:

MOTIE VAN HET LID BAUDET
Voorgesteld 21 september 2023

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer kinderen aan het twijfelen worden gebracht over hun geslacht en geaardheid en dat steeds meer kinderen besluiten om puberteitsremmers en hormoonblokkers te nemen;

spreekt haar zorg uit over deze trend, aangezien dit onomkeerbare behandelingen betreft waar kinderen – die immers beïnvloedbaar zijn voor modetrends en lhbtqi+-propaganda – hun leven lang spijt van zouden kunnen krijgen;

roept de regering op met een voorstel te komen om deze behandelingen te verbieden voor minderjarigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet

FVD speelt een leidende rol in het verzet tegen de woke cultuur in Nederland en wijst terecht op de grote problemen in de transgenderzorg in Nederland. Toch is deze motie niet goed te verdedigen, en geen oplossing voor de problemen die spelen.

De motie is inhoudelijk problematisch, want wanneer men ernstige genderdysforie als een medisch en/of psychiatrisch probleem formuleert en de behandelende artsen bij een gegeven patiënt van mening zijn dat behandelen middels puberteitsremmers en hormoonblokkers voor het welzijn van deze patiënt noodzakelijk is, dan is het niet aan de Tweede Kamer of de regering om daarbij te interveniëren of dwars te liggen.

Er is geen sprake van dat zulke behandelingen nooit zouden kunnen werken, zoals dat bijvoorbeeld bij de fameuze “conversietherapie” inzake homoseksualiteit wel het geval is. Om die reden kunnen de behandelingen dus ook niet als principieel onverdedigbaar en daarmee ontoelaatbaar worden gezien.

De materie ligt complexer dan de FVD-motie weergeeft. Het werkelijke probleem is niet de behandeling an sich, maar dat mogelijk te vaak en zonder dwingende redenen naar de genoemde behandelingsmethoden wordt gegrepen.

Lees meer over de problemen met wokeness en radicale transgenderideologie:
Het ontkennen van de biologische realiteit van man en vrouw werkt transfobie alleen maar in de hand

Zulke behandelingen moeten aan een protocol onderworpen zijn, en dat protocol gaat, zo blijkt in verschillende landen, naar de meest recente inzichten tot dusverre vaak te gemakkelijk om met het toelaten van de genoemde behandelingsmethoden. De motie zou aanvaardbaar kunnen worden wanneer in termen van ontwerp van en randvoorwaarden aan zo’n protocol wordt gewerkt.

Het klopt dat het transgendervraagstuk in Nederland met allerlei problemen gepaard gaat, die in progressieve kringen vaak nog taboe zijn om te benoemen. Een informatieve formulering van die problemen zien we in een recente bijdrage van Gerrie Strik in EW. Strik is rector van de Vrije Hogeschool en zij maakt genuanceerd duidelijk dat zich inderdaad een ongewenste ontwikkeling voordoet. Zij wijst daarbij terecht op het belang van compassie voor alle jongeren die zich in het verkeerde lichaam geboren voelen.

Het is bewonderenswaardig dat FVD het taboe op de misstanden in de transgenderzorg wil doorbreken. Maar de categorische aanpak die deze motie voorstaat zal falen en zal alleen al om die reden de ongewenste ontwikkeling eerder versterken dan verzwakken. Wij nemen aan dat het parlement deze in meerderheid zal verwerpen, maar hopen dat dat niet het einde is van de discussie over goede transgenderzorg voor onze jongeren.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close