Transinclusieve sport betekent niet dat transvrouwen overal moeten worden toegelaten

Jan Bergstra en Laurens Buijs
Amsterdam Gender Theory Research Team

In een recente opiniebijdrage in de Volkskrant pleit Claire Slingerland ervoor om transgender personen gewoon toe te laten in ‘de sport’, met als belangrijk argument dat zij – en dan met name transgender vrouwen – geen voordelen zouden hebben boven cis-vrouwen. Dit argument is niet sterk.

In 2022 heeft World Aquatics (zwemmen etc.) een ‘Policy on eligibility for the men’s and women’s competition categories’ uitgebracht. Dit beleidsstuk is gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de voordelen die transgender vrouwen verwacht mogen te hebben ten opzichte van cis-gender vrouwen in de verschillende zwembadsporten. Deze voordelen hangen af van de individuele (medische) historie van betrokken transgender personen.

Volgens World Aquatics is het zonder nadere beperking toelaten van transgender vrouwen in de aquatische topsport in strijd met de doelstelling om cis-gender vrouwen een faire kans te geven om prijzen te winnen. Wel mag iedereen meedoen aan de mannencompetities – nadrukkelijk ook transgender vrouwen, op enkele lichte criteria inzake veiligheid na.

Lees hier onze uitgebreide analyse van het transgenderbeleid van World Aquatics:
Formal Gender Theory for Sports: Comments on the 2022 World Aquatics Eligibility Policy

Een transinclusief beleid voor de sport betekent niet dat alle transvrouwen noodzakelijk de mogelijkheid moeten krijgen om aan alle sportevents mee te doen. In de zwembadsporten bijvoorbeeld wordt de organisatie van zogenaamde ‘open events’ gestimuleerd, waarbij er geen verschil wordt gemaakt tussen man en vrouw.

Alle transvrouwen wordt bovendien de mogelijkheid geboden om zich voor de mannenwedstrijden in te schrijven, terwijl de inschrijving van transvrouwen bij vrouwenwedstrijden aan medische voorwaarden wordt verbonden. Bij het formuleren van die voorwaarden spelen de concepten gender en transgender geen enkele rol. 

World Aquatics heeft een weg gevonden om een duidelijk transgenderbeleid te formuleren dat onafhankelijk is van de fameuze vraag “wat is een vrouw”. Wij gaan ervan uit dat men bij het schaken zo’n policy ook kan vinden. Het is begrijpelijk dat men daarvoor enige tijd nodig heeft: men kan zo’n policy niet zomaar overnemen van een andere sportbond.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close