Het ontkennen van de biologische realiteit van man en vrouw werkt transfobie alleen maar in de hand

Van de week plaatste ik een paar polls op mijn X-account over het thema transgender. Veelzeggend waren de antwoorden op de vraag: “Is een transvrouw een vrouw?” Maar liefst 2.908 mensen vulden een antwoord in, van wie verreweg de meesten “Nee, nooit” invulden.

Hoewel deze steekproef natuurlijk alles behalve representatief is, laten de uitkomsten wel zien dat support voor het idee dat mensen van geslacht kunnen veranderen onder veel Nederlanders nog erg laag is.

De antwoorden op de stelling “Ik heb het gevoel dat mij een woke regenboog-ideologie wordt opgedrongen”, zijn ook veelzeggend. Een overgrote meerderheid van de respondenten heeft dat gevoel.

Dit houdt ongetwijfeld verband met de weerstand tot het thema trans die veel mensen voelen. Dwang en drang komt acceptatie nooit ten goede, en leidt er snel toe dat mensen juist kritische vragen gaan stellen. Kun je eigenlijk wel van geslacht veranderen? Liggen man en vrouw niet gewoon bij de geboorte vast?

Voor mij zijn transvrouwen nog altijd echte vrouwen, en transmannen nog altijd echte mannen. Mits we hen eerst zorgvuldig diagnostiseren, goede zorg bieden en zo het kaf van het koren scheiden.

Want het is voor mij duidelijk dat de transbeweging radicaliseert. Trans- en non-binair-zijn is een hype geworden, waardoor allerlei mensen aanspraak maken op het label “trans” die helemaal niet in die groep thuis horen.

Lees meer over mijn kritiek op de transbeweging:
Kritiek op de radicale transbeweging is ook in het belang van progressief-links

Het fenomeen trans is van alle tijden en alle culturen. Het lijkt echt bij de mens en vele andere dieren te horen. Gender en seksualiteit horen bij de fundamenteelste processen van het bestaan. Een fenomeen als trans vloeit natuurlijk voort uit deze processen.

Het leven probeert altijd te stabiliseren in patronen. Één zo’n patroon is dat mensen normaal gesproken als mannen en vrouwen komen, en dat mannen en vrouwen op een paar fundamentele zaken van elkaar verschillen: biologie, persoonlijkheid, kwaliteiten.

Maar het leven heeft ook altijd variatie nodig, diversiteit, afwisseling, verschillen, uitzonderingen. Verschil maakt transformatie en groei mogelijk. Verschil is dus de zuurstof van het bestaan.

Lees meer over de rol van LHBTI in de evolutiebiologie:
De evolutiebiologie heeft inmiddels ruimte gemaak voor diversiteit van seksualiteit en gender

Daarom zijn er onder de mensen ook vreemde kostgangers en bonte paradijsvogels. Zij belichamen het “anders zijn” en komen verschillen brengen.

LHBTI is zo’n bonte stoet. Op de een of andere manier hoort het erbij, een kleine groep die het anders doet. Ze brengen de diversiteit, kleur, afwisseling. Dit geeft wat tegendruk aan gevestigde normen en dat geeft de gemeenschap als geheel zuurstof en innovatiekracht.

De meeste mannen zijn overwegend mannelijk van aard. De meeste vrouwen overwegend vrouwelijk. Maar alle mannen hebben ook vrouwelijke kanten, en alle vrouwen mannelijke.

Lees meer over mijn cursus over de mannelijke kant van vrouwen, en de vrouwelijke kant van mannen:
Cursus: De Androgyne Mens

Daarnaast zijn er de minderheden: mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen, ook onder hetero’s. Ook is er homo, lesbisch, bi, trans, intersekse. Bij deze minderheidsgroepen worden de duidelijke lijntjes tussen man en vrouw hier en daar diffuus.

Het probleem van de huidige woke regenboogreligie is dat er eigenlijk tevéél aandacht is voor deze diversiteit. De minderheden worden onder een vergrootglas gelegd en geïdealiseerd, en tot norm gemaakt. Iederéén moet ergens zijn zoals zij!

Er sluipt zo een bepaalde dwang en een bepaald móeten in het regenboogdenken. De agenda draait niet gewoon om acceptatie van diversiteit die er nu eenmaal is, maar om deugen en opleggen van ideologisch wensdenken over hoe divers mensen zouden moeten zijn.

Kijk de bijeenkomst over woke terug van 28 juni 2023 bij Stichting Argan in Amsterdam

Het probleem is dat op deze manier feiten en patronen die in de realiteit gewoon bestaan, steeds meer worden ontkend. Precies zoals bij een religie.

Gewone mannen en vrouwen mogen niet meer in de meerderheid zijn. Mannen mogen niet in bepaalde dingen over het algemeen gewoon beter zijn dan vrouwen, en andersom.

De biologie mag niet meer bepaalde dingen gewoon dicteren: alles moet maakbaar en buigbaar zijn naar de dogma’s van de politiek correcte religie. Verschillen die er gewoon zijn, worden uitgewist en vervangen door een dwingend wensdenken met een dikke laag fatsoen.

Lees meer over de manier waarop de mainstream media het biologische verschil tussen man en vrouw uitwissen:
Biologische studies naar gender laten minder maakbaarheid zien dan de progressieve pers graag zou willen

Voor je het weet is iemand gekwetst, beledigd en heb je bijgedragen aan microagressie, discriminatie of onderdrukking. Voor je het weet heb je het verkeerde woord gebruikt of ben je op een andere manier fout en een slecht mens.

Vind je het gek dat het volk onder deze omstandigheden de dikke middelvinger opsteekt naar alles wat naar regenboog ruikt? Dat men dan maar terug gaat grijpen naar XX en XY, en voor al het andere de deuren sluit?

Nee, dat is niet gek, dat is heel logisch. En toch ziet woke hierin bewijs voor het eigen grote gelijk. “Het volk HAAT diversiteit”, verzuchten zij als zij de regenboogmoeheid zien die zij zelf veroorzaakt hebben. Op die manier wordt de woke-religie via verering van het slachtofferschap een self-fulfilling prophecy.

Lees meer over de problemen met de radicale transbeweging:
Om de transbeweging te redden, zal de LHBTI-beweging eigen politieke correctheid onder ogen moeten komen

De meeste mensen willen best ruimte maken voor diversiteit, en plek maken voor afwijkingen van de norm. Maar de regenboogwereld waar woke zo van droomt zal er nooit komen als de eigen dwingende religie niet eerst wordt aangekeken. Er zal echt moeten worden afgerekend met het verstikkende deugdenken voordat de emancipatie verder kan.

Daarom werk ik samen met het Amsterdam Gender Theory Research Team (zie: gender-theory.org) aan een “middle of the road” gendertheorie, die een antwoord geeft op de huidige polarisatie en extreme ideologische posities in de “gender wars”, en die ruimte maakt voor gematigde en genuanceerde middenposities.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close