Ik werd gecanceld aan de UvA. Volg mijn collegereeks over techniekfilosofie gratis via stream!

Ik zou dit semester eigenlijk onderwijs geven aan de UvA, maar helaas is mijn onderwijs sinds mijn ‘coming out’ als klokkenluider tot nader order stilgelegd. Omdat ik mij ondanks mijn canceling graag nuttig wil maken, heb ik besloten om een gratis collegereeks te ontwikkelen en online aan te bieden voor iedereen die interesse heeft, als dank voor de support die ik heb ontvangen in deze moeilijke tijd.

Ik heb voor deze gelegenheid een speciale reeks gemaakt genaamd “De Crisis van de Wetenschap”, over de grote crisis waarin de wetenschap momenteel verkeert en over de oplossingen die bedacht zijn vanuit de techniekfilosofie (STS). Ik baseer me in mijn colleges op het werk van de beroemde Franse filosoof Bruno Latour.

De reeks is geschikt voor iedereen die interesse heeft en wil leren. Alle mensen zijn van harte welkom de reeks gratis te volgen via Zoom. De colleges zullen plaatsvinden op 5 maandagen van 15:00 tot 17:00: op 20 februari, 27 februari, 6 maart, 13 maart en 20 maart. Geïnteresseerd? Zie het groene kader hieronder! De colleges zijn ook terug te kijken op YouTube, zie onderaan dit bericht of open de playlist.

De crisis VAN DE WETENSCHAP
Hoe inzichten uit de techniekfilosofie het wetenschappelijke project kunnen redden

De wetenschap zit wereldwijd in een grote crisis. Er is steeds minder maatschappelijk draagvlak voor wetenschappelijke autoriteit. Ook is er onder wetenschapsfilosofen twijfel ontstaan over de vraag of objectieve feiten eigenlijk wel bestaan. Daar wordt hardop de vaag gesteld of de wetenschap zoals dat is ontstaan tijdens de Verlichting niet een veel te grote broek heeft aangetrokken.

In deze gratis online collegereeks staan we stil bij de crisis van de wetenschap, en stellen we vast dat de wetenschap snel grondig moet hervormen om het hoofd te bieden aan drie grote maatschappelijke uitdagingen in de 21ste eeuw: de opkomst van Wicked Problems, van High-Tech Surveillance Capitalism en van de Post-Truth Society. Als de wetenschap niet hervormt, zal het met vrije, democratische en eerlijke kennisproductie niet goed aflopen.

In deze reeks duiken we in het vakgebied Science & Technology Studies (STS) om inspiratie te vinden voor een nieuwe wetenschap. In de STS (ook wel techniekfilosofie genoemd) is onder andere door voorman Bruno Latour veel nagedacht over de problemen met de manier waarop de wetenschap nu is ingericht, en over ingrepen die gedaan kunnen worden om wetenschap eerlijker, democratischer en transparanter te maken.

We putten in deze reeks hoop uit de revolutionaire inzichten uit de moderne wetenschapsfilosofie, die nieuwe en verrassende antwoorden geven op eeuwenoude vragen over de relatie tussen kennis en werkelijkheid. Tegelijkertijd staan we ook stil bij het feit dat de gevestigde wetenschap moeilijk te hervormen is, omdat deze vervlochten is met corrupte machtsstructuren op aarde.

Hoe doorbreken we de impasse, en creëren we een nieuwe universiteit die niet de belangen van een kleine neoliberale elite dient, maar van de planeet als geheel? En hoe zien de contouren van die nieuwe vrije wetenschap eruit? Hoe komen we tot een wetenschap die zoveel mogelijk verschillende vormen van kennis een gelijkwaardige plek geeft en die zo een stevige brug slaat tussen wetenschap en samenleving? In deze collegereeks gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen.

Vijf gratis hoorcolleges

– Hoorcollege 1: Drie grote uitdagingen voor de moderne wetenschap: wicked problems, high-tech surveillancekapitalisme & post-truth samenleving. Maandag 20 februari van 15:00 tot 17:00. Lees dit artikel ter voorbereiding (niet verplicht).

– Hoorcollege 2: Natuur versus cultuur? Hoe objectieve kennis alleen kan bestaan in sociale netwerken. Maandag 27 februari van 15:00 tot 17:00. Lees dit artikel ter voorbereiding (niet verplicht).

– Hoorcollege 3: Object versus subject? Hoe mensen samen met de materiële wereld één levend systeem vormen. Maandag 6 maart van 15:00 tot 17:00. Lees dit artikel ter voorbereiding (niet verplicht).

– Hoorcollege 4: Wetenschap versus politiek? Hoe de wetenschap kan democratiseren. Maandag 13 maart van 15:00 tot 17:00. Lees dit artikel ter voorbereiding (niet verplicht).

– Hoorcollege 5: Van wie is de wetenschap van de toekomst? Van een wereldwijd neoliberaal totalitarisme, of van de planeet Gaia? Maandag 20 maart van 15:00 tot 17:00. Lees dit artikel ter voorbereiding (niet verplicht).

Deelnemen?

Deelname aan de hoorcolleges is gratis. Inschrijven is niet nodig. Je hebt alleen Zoom nodig. Log vijf minuten voor aanvang van elk college in op Zoom via deze link. Vragen stellen kan tijdens het college via de chat. Voertaal is Nederlands. In elk hoorcollege zit een pauze van 5 tot 15 minuten. De colleges zijn gratis bij te wonen, maar een donatie wordt gewaardeerd. Colleges worden achteraf online beschikbaar gesteld.

De Crisis van de Wetenschap – Teaser bij de Nieuwe Wereld

Vanaf 22:16 geef ik een teaser van de collegereeks.

De Crisis van de Wetenschap – Hoorcollege 1

De Crisis van de Wetenschap – Hoorcollege 2

De Crisis van de Wetenschap – Hoorcollege 3

De Crisis van de Wetenschap – Hoorcollege 4

De Crisis van de Wetenschap – Hoorcollege 5

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close