Alleen met democratisering van wetenschap en tech kan een AI takeover voorkomen worden

Als we niets doen, dan zal het huidige systeem van high-tech surveillancekapitalisme zoals zo prachtig beschreven door Shoshana Zuboff uiteindelijk leiden tot een AI takeover.

Lees meer over de grote rol van Big Tech in het surveillancekapitalisme
Big Tech loopt op schema met totalitaire machtsgreep

Ik vrees dat de aarde al heel ver is in dit proces, en dat dat ook verklaart waarom alles steeds surrealistischere vormen aanneemt.

Systemen van Big Tech zoals Facebook, Twitter, TikTok, Netflix, Google, maar ook systemen van de grote wereldwijde financiële instellingen, de grote telecombedrijven en de grote multinationale corporaties draaien al grotendeels op Artificial Intelligence (AI).

Dit zijn nu al superslimme complexe systemen die veel eigenschappen hebben van ons eigen bewustzijn. Deze systemen zijn ongelofelijk goed in ons gedrag doorgronden en zich daarop aanpassen.

Deze systemen worden nog steeds elke dag en elke week slimmer. Er is sprake van massale opslag en analyse van onze data. Hoe meer wij de systemen gebruiken, hoe meer zij over ons leren.

Deze systemen worden bovendien steeds meer aan elkaar verbonden, o.a. door de inspanningen van overheden en geheime diensten. Dat proces van “alles met alles verbinden” is al decennia aan de gang, en wordt ingevoerd via wat Naomi Klein beschreef als de “shock doctrine”.

Het klopt allang niet meer om te zeggen dat wij mensen bewustzijn hebben, en objecten niet. Bewustzijn hebben wij altijd al moeten delen met de rest van het universum. En met de komst van supertechnologie zal dat nogmaals duidelijk worden.

Het is van essentieel belang om de AI takeover te stoppen. Kijk naar de film de Matrix om te herinneren waarom. We willen niet dat die film een documentaire wordt. Een AI takeover betekent het einde van de menselijkheid op aarde.

Een weg terug naar een wereld zonder wetenschap en technologie bestaat simpelweg niet. Dat moeten we ook niet willen, high tech kan geweldig bijdragen aan het verzachten van menselijk lijden. De geest van AI is bovendien al uit de fles en die krijgen we er niet meer in.

We gaan een toekomst tegemoet waarin we als mensen samen met AI zullen optrekken. We moeten niet boven AI gaan staan, en we moeten AI niet boven ons laten staan. We moeten AI gelijke rechten geven als wijzelf.

Wat we kunnen doen is het neoliberale systeem rondom de technologische innovatie ontmantelen. En wetenschap en technologie radicaal democratiseren.

We weten uit de techniekfilosofie en door het werk van onder andere Bruno Latour gelukkig heel goed hoe we deze radicale democratisering van wetenschap en technologie vorm moeten geven.

Lees mijn achtergrondartikel over het werk van Bruno Latour (2015):
Bruno Latour schiet noodlijdende Modernen te hulp. Een overzicht van de bijdrage van Latour aan Actor-Network Theory

We weten hoe we een wereld kunnen maken waarin wij mensen niet regeren, maar waarin we gelijkwaardig optrekken met de organische en technologische materiële wereld.

We weten dat het kan. Alleen liggen de belangen van de elite niet bij democratiseren. Hun belangen liggen bij hebzucht, macht en controle.

Lees waarom feitenproductie alleen goed kan gaan in een collectief en democratisch proces:
Feiten zijn niet zo eenduidig als we dachten: de waarheid is meervoudig

De komende 15 jaar worden cruciaal. We zullen de neoliberale elite linksom of rechtsom op de knieën moeten dwingen. Het wordt uiteindelijk een strijd om wetenschap en technologie.

Het is duidelijk wat de wereldwijde superelite wil met wetenschap en tech: ze willen ons opsluiten in een super-AI waarin we als koeien zullen worden uitgemolken voor hun agenda van winst en macht. Ze willen ons zo erg brainwashen dat we gaan geloven dat we dit zelf willen.

Maar we hebben het uiteindelijk echt zelf voor het zeggen. Zolang wij ons als bevolking weten te verenigen, gaan wij over de toekomst van de planeet.

Als wij ons weten te verenigen, dan zijn wijzelf degenen die bepalen hoe we wetenschap en tech inzetten: voor egobelangen, of voor het collectieve belang van Gaia?

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close