In de coronapas zit een totalitaire machtsgreep verstopt

De strijd die we voeren tegen de Coronastaat gaat niet over wel of niet vaccineren. De strijd gaat over de burgerschapspas en het totalitaire systeem dat erachter komt te hangen. Participeren in dit systeem is gewoon geen optie, iedereen die dat doet levert steeds meer vrijheid in. Er wordt een neoliberaal totalitair systeem opgetuigd dat alle uitdagingen van deze eeuw, van Corona tot ongelijkheid tot klimaat, wil oplossen met technocratie in plaats van democratie. En de harde realiteit is dat veel mensen (van links tot rechts) inmiddels zo gecorrumpeerd zijn geraakt door het neoliberalisme, dat ze dit eigenlijk zelf ook graag willen en zich vrijwillig tot slaaf maken.

Lees mijn stuk over de gevaren van de technologische agenda achter de Coronamaatregelen (2020):
Why We Have To Resist The Technological Covid-19 Agenda

Mattias Desmet, professor psychologie van de Universiteit Gent, heeft de afgelopen maanden feilloos uitgewerkt hoe de collectieve reactie op de coronapandemie wordt gekenmerkt door dezelfde psychologische processen van massavorming als die we kennen uit totalitaire regimes. In het huidige debat worden vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en de Tweede Wereldoorlog vaak geassocieerd met extreemrechtse demonstraties en Forum voor Democratie, maar dit is onterecht en hiermee wordt een belangrijk inzicht tekort gedaan.

Desmet werkt uitgebreid uit hoe er via media en politiek een angstcultuur wordt gevestigd die de massa in een vorm van hypnose brengt, waarbij de werkelijkheid steeds vervormder wordt waargenomen en onderdrukte agressie wordt afgereageerd op mensen die de totalitaire ideologie verstoren. Hij baseert zich hierbij onder andere op het werk van Hannah Arendt, die de opkomst van het totalitarisme in verband bracht met de opkomst van een nieuw type mens in de 19de eeuw: de sociaal geatomiseerde mens. Deze mens is een product van de rationele hoogmoderne wetenschappelijke samenleving, waarin we onze rationaliteit overschatten, de band met de natuur verbroken hebben, en we door eenzaamheid en vervreemding rondlopen met angsten en frustraties.

Volgens Hannah Arendt is de geest van het totalitarisme in het Westen nog niet verdwenen met het verdwijnen van de regimes van mensen als Hitler en Stalin. Juist in wetenschap, bureaucratie en technocratie zag Hannah Arendt het gevaar op een nog verder geƫvolueerde vorm van totalitarisme, die niet meer hangt aan een persoonscult van bendeleiders. In veel opzichten is het coronabeleid precies waar Hannah Arendt voor waarschuwde: een onthechte, ontzielde en liefdeloze aanpak, gedreven door de overschatting van het rationele en controlerende vermogen van de mens, die een directe bedreiging vormt voor democratie en een pluriforme samenleving.

Wat we zien is de laatste stuiptrekking van het patriarchaat en een poging van dit systeem om zich definitief te vestigen door het afpakken van vrijheid en het vernietigen van democratie. Pluraliteit en vrijheid wordt ingeruild voor autoriteit en technocratie. En dat terwijl er vanuit moderne wetenschapsfilosofische stromingen allerlei inzichten zijn opgedaan om wetenschap en technologie rondom de complexe vraagstukken van deze eeuw juist te democratiseren.

Er is geen andere optie dan losbreken van dit systeem en alternatieve netwerken maken waarin we een hele nieuwe manier van samenleven vormgeven. Dit zal een jarenlange strijd zijn waarin het ons vreselijk moeilijk wordt gemaakt. We zullen steeds meer problemen krijgen met schaarste en uitsluiting. Maar het is een fundamentele strijd voor de toekomst van vrijheid op deze planeet, en we hebben geen keuze, we moeten die strijd gewoon voeren. Des te kwalijk is het dat de linkse politiek nergens te bekennen is.

Gevaccineerd of ongevaccineerd: breek los uit het QR-systeem. Herken het toezichtkapitalisme dat bezig is met een machtsgreep. Sta op en spreek je uit. Weiger te scannen. Blijf zien dat er andere manieren zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor je gezondheid, solidair te zijn met kwetsbaren en de pandemie te bevechten. Hou onze politici verantwoordelijk voor het beschermen van de grondwet en onze burgerlijke vrijheden.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close