Links moet in verzet komen tegen discriminatoire coronapas

Ik vind het zo ontzettend pijnlijk hoe links door de mand aan het vallen is. De hypocrisie van de mensen in mijn eigen bubbel is gewoon niet te harden. De LGBTIQ+-gemeenschap, zwarte activisten, kunstenaars, dansers, theatermakers, wetenschappers, klimaatactivisten. Mensen die altijd zo de mond vol hadden van inclusie, acceptatie van verschillen, antidiscriminatie, minderheden, kritisch zijn op de macht. Bijna allemaal zijn ze kritiekloos naar de oprukkende totalitaire QR-samenleving. Zonder enig kritisch geluid organiseren ze bijeenkomsten en houden ze voorstellingen op locaties waar de QR-code wordt gescand.

In september 2021 beargumenteer ik in de Nieuwe Wereld waarom links in verzet moet komen tegen de coronamaatregelen.

En zo is de situatie ontstaan dat de ooit kritische linkse klasse de vaandeldrager is van het coronaregime. Ze zijn met hun kritiekloze houding medeplichtig aan discriminatie en uitsluiting van ongevaccineerden. Maar deze uitsluiting mag je van hen geen discriminatie noemen. Want dat woord hebben zij gereserveerd voor vrouwen, LGBTIQ+, zwarten, etc. Dit standpunt wordt elke keer verdedigd met dezelfde drogredenen.

Ongevaccineerden zouden een keuze hebben gemaakt om zich niet te laten vaccineren, en dat zou heel iets anders zijn dan mensen die met een bepaalde gender, kleur of seksuele voorkeur worden geboren. Hiermee reproduceren ze onbedoeld en onbewust het racistische/seksistische/homofobe discours dat er relevante aangeboren verschillen zouden zijn tussen wit en zwart, homo en hetero, man en vrouw. Het hele ding van discriminatie is juist dat verschillen die niet relevant zouden moeten zijn, relevant gemaakt worden.

De uitsluiting van ongevaccineerden is zo bezien 100% vergelijkbaar met de uitsluiting van andere minderheden. Verplichte / opgedrongen vaccinatie en QR-scannen dragen op geen enkele manier bij aan het tegengaan van de pandemie en het beschermen van kwetsbaren. Daar is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor, het is pure ideologie. Bovendien is de coronapas gewoon ongrondwettelijk en nota bene in strijd met het ons zo dierbare Artikel 1. En dus is ongevaccineerden uitsluiten met QR scannen niet te verantwoorden.

Ook wordt niet benoemd dat uitsluiting van ongevaccineerden kruist met uitsluiting van etnische en religieuze minderheden. In die gemeenschappen is de vaccinatiegraad laag. De onvrede naar ongevaccineerden mixt snel met de onvrede naar etnische en religieuze minderheden. Discriminatie en uitsluiting van deze minderheden vlamt door het vaccinatiebeleid nog verder op.

Een ander argument waarmee linkse mensen – ooit strijders tegen uitsluiting en discriminatie – hun medeplichtigheid verdedigen met het QR-regime is dat ze zeggen dat ongevaccineerden helemaal niet worden uitgesloten maar gewoon overal welkom zijn als ze zich laten testen. Maar de vooroordelen naar ongevaccineerden bestaan allang (wappies!), en de uitsluiting is ook allang aan de gang. Verplicht testen is geen manier om inclusief te zijn naar ongevaccineerden. Het is veel teveel gevraagd aan ongevaccineerden om voor elk bezoek aan café, theater, bioscoop, festival, voorstelling, restaurant, concert, sauna een test te laten doen. Dan ben je 5x per week aan het testen, en spontane bezoekjes aan de horeca zijn er ook niet meer bij. En waarom moeten ongevaccineerden wel testen en gevaccineerden niet, terwijl ze het virus beide kunnen overdragen?

Lees mijn stuk over de gevaren van de technologische agenda achter de Coronamaatregelen (2020):
Why We Have To Resist The Technological Covid-19 Agenda

En wat je ook vaak hoort – de kunstenaars hadden het zo zwaar. En nu mogen we niet kritisch op ze zijn, want ze willen gewoon weer lekker zingen, spelen, optreden. Maar ja, ze hadden al die maatregelen, lockdowns, avondklokken vanaf het begin al nooit voor zoete koek moeten slikken. Het zaakje stonk al vanaf het begin. In plaats daarvan waren ze kritiekloos en namen ze anderhalf jaar lang miljarden aan subsidies van Rutte in ontvangst, en lieten ze massaal hun TOZO maandelijks storten. En nu laten ze zich kritiekloos voor het karretje van de QR-samenleving spannen. Als kunstenaars en activisten al niet meer kritisch zijn naar de macht, wie dan in godsnaam wel?

De activisten uit queer en zwarte netwerken, de theatermakers en kunstenaars, de dichters en intellectuelen, de eigenaren van cultuur- en debatcentra – massaal besluiten ze te zwijgen en te gehoorzamen, en massaal zijn ze medeplichtig aan de oprukkende totalitaire QR-samenleving. Hun hele leven zagen ze overal discriminatie maar nu het totalitarisme oprukt zijn ze stil en kijken ze weg. Erger nog: artiesten besluiten massaal de weinigen die wel kritisch zijn – Douwe Bob, Jandino Aspiraat, en nog wat anderen – weg te zetten en aan te vallen. Het is gewoon zo ontzettend smerig wat er gebeurt.

Natuurlijk moeten we Corona serieus nemen en kwetsbaren beschermen. Maar daarvoor moeten we vooral niet kritiekloos zijn en alles wat Rutte, Van Dissel, Pfizer en Moderna bekokstoven gehoorzaam opvolgen. We kunnen kwetsbaren vragen zich te laten vaccineren, mits zij goed geïnformeerd worden over de risico’s van de vaccins. We kunnen mensen met klachten vragen zich te laten testen en thuis te blijven. We kunnen ruimtes beter ventileren en minder vol pakken met mensen. En we kunnen de regering dwingen de marktwerking en kaalslag van de zorg terug te draaien. Dan zijn we solidair met kwetsbaren en nemen we verantwoordelijkheid voor de pandemie, niet als we ons gehoorzaamheidspasje kritiekloos laten scannen.

Lees mijn stuk over de risico’s van de mRNA-vaccinatie (2020):
A Scientific Case Against The Covid-19 mRNA Vaccine

Mensen, het is een tijd van kleur bekennen. Dit is het moment om je uit te spreken en je bewust te worden van je eigen medeplichtigheid. Het coronabeleid gaat allang niet meer over solidariteit en zorg, het gaat om macht en controle. De vele kansen voor een beleidsaanpak die democratischer is en nog beter zal werken ook, worden structureel niet gepakt. Dat laat zien dat er een andere agenda speelt dan pandemiebestrijding.

Het beleid is door en door neoliberaal, en dient vooral de belangen van het grootkapitaal en de elite. He beleid is daardoor aan het ontsporen en neemt inmiddels zelfs totalitaire trekjes aan. Als je dat nu nog niet ziet, dan kijk je weg en wil je het niet zien. Ik snap het als je besluit af en toe naar een locatie te gaan waar gescand wordt, maar doe dat nooit kritiekloos en vergeet niet dat je dan meewerkt aan een totalitaire machtsgreep, en aan discriminatie en uitsluiting op ongekende schaal.

Laatst vertelde iemand me het geheim van het totalitaire regime in Noord-Korea: ze waren erin geslaagd de intellectuelen, wetenschappers en kunstenaars achter zich te krijgen. Precies wat hier ook dreigt te gebeuren.

De Coronapas is pure discriminatie, klaar. Linkse vrienden, wake the fuck up, spreek je uit en kom in verzet. Niet morgen maar vandaag.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close