Introductie

Welkom op mijn website!

Ik ben interdisciplinair sociaalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig ondernemer. Ik bied open en toegankelijke cursussen aan voor iedereen met interesse in mijn werk. Ik doe onder andere onderzoek naar mannelijkheid, geweld tegen LHBTIQ+, de Nederlandse identiteit, de multiculturele samenleving en sekswerk in het Amsterdamse Wallengebied. Op de universiteit geef ik onderwijs over onder andere Science & Technology Studies (STS) en gender & seksualiteit. Als ondernemer geef ik trainingen en ontwikkel ik trajecten om organisaties werkelijk divers en inclusief te maken. Ook maatschappelijk zet ik me in voor de minderheidspositie. Want in onze diversiteit schuilt onze kracht.

Mijn werk draait uiteindelijk helemaal om het thema ‘moderne uitsluiting’. Een centrale bevinding in mijn onderzoek is dat discriminatie en uitsluiting in het moderne Nederland niet zijn verdwenen, maar van gedaante zijn veranderd. Uitsluiting gebeurt tegenwoordig subtiel, impliciet en onbewust. Ondanks de grote successen van verschillende emancipatiebewegingen gaat uitsluiting nog steeds door, maar nu in de onderstroom van de samenleving. Gewapend met de laatste inzichten uit de sociale en psychologische wetenschappen creëer ik bewustzijn over deze vormen van uitsluiting, zodat er ruimte ontstaat voor een ontspannen en vanzelfsprekende omgang met verschillen tussen mensen.


Mijn functies

Interdisciplinair sociaalwetenschapper UvA

Publicist over maatschappelijke thema’s

Zelfstandig ondernemer op het gebied van D&I

Activist tegen totalitarisme en toezichtkapitalisme


Mijn drie ambities

1) Bouwen aan een nieuwe democratische wetenschap
Ik ben gek op wetenschap, maar ik maak mij zorgen over hoe de wetenschap nu vaak functioneert: monodisciplinair, top-down en gesloten. Ik zet mij daarom in voor interdisciplinariteit en transdisciplinariteit: een wetenschap die niet verkokerd is, die met beide benen in de samenleving staat en die het geloof in één waarheid loslaat. Ik ben als wetenschapper geïnspireerd door het werk van Bruno Latour over de rol van wetenschap en technologie in de moderne samenleving. Zijn inzichten over de relaties van mensen met dingen (non-humans) geven veel handvatten voor een nieuwe democratische wetenschap. Ik ben ook geïnspireerd door het werk van Carl Jung over de rol van androgynie in de menselijke psyche. Door zijn inzichten over de mystieke aard van onze psyche ben ik me er nog meer bewust van geraakt van de noodzaak van dialoog tussen verschillende vormen van kennis, waarin de wetenschappen zich bescheidener opstellen.

2. Bouwen aan diverse en inclusieve organisaties
Als ondernemer help ik organisaties om bewustwording te ontwikkelen over moderne vormen van uitsluiting. Ik heb een bewustwordingstraining ontwikkeld, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over in- en uitsluiting. Vervolgens ontwikkel ik verandertrajecten op maat, die een organisatie houvast geven om stapje voor stapje te werken aan meer vanzelfsprekende ruimte voor onderlinge verschillen. Dit hele proces monitor ik nauwlettend met zowel kwalitatieve als kwantitatieve meetinstrumenten. Ik sta voor een D&I-aanpak die een organisatie structureel verandert op de lange termijn, zonder ‘window dressing’, politieke correctheid of het mobiliseren van schuldgevoel. Want alleen dan kan een organisatie werkelijk stappen zetten richting een inclusieve cultuur.

3. Bouwen aan een nieuwe democratische samenleving
De moderne neoliberale samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van democratie, gelijkwaardigheid en verbinding. Ik identificeer me politiek gezien als democratisch-links, maar ik kan mij niet meer vinden in de koers van de linkse partijen sinds de sociaaldemocratie het verzet tegen het neoliberalisme heeft opgegeven. Links is het technocratische management-denken gaan omarmen en draagt zo helaas bij aan de opmars van het hedendaagse toezichtkapitalisme. Ik wil een nieuwe linkse politiek, die inzet op een heel andere wereld zonder ongelijkwaardigheid. Een wereld gebaseerd op solidariteit, vertrouwen en transparantie. Een wereld die onze onderlinge diversiteit als onze grootste kracht ziet. Een wereld waarin verschillen tussen mensen op een veilige en inclusieve manier kunnen samenkomen. Maar om dat te bereiken, zullen we ons collectieve denken en onze samenleving wel anders moeten inrichten. Daarbij assisteren vanuit mijn expertise is wat ik het liefste doe.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close