Introductie

Laurens Buijs is interdisciplinair sociaalwetenschapper, publicist en ondernemer op het gebied van Diversiteit & Inclusie (D&I).


linktr.ee/laurensbuijs

viewpointdiversity.net

androgynemens.comNieuws

Welkom op mijn website!

Ik ben interdisciplinair sociaalwetenschapper en zelfstandig ondernemer. Ik doe onderzoek naar gender en seksualiteit in de multiculturele samenleving, en naar democratisering van wetenschap en technologie. Ik geef onderwijs over wetenschaps- en techniekfilosofie, en over gender en seksualiteit. Als ondernemer werk ik als D&I-adviseur en trainer voor organisaties en personen die mee willen transformeren met onze snel veranderende wereld. Activistisch zet ik me ook in voor de minderheidspositie, en voor een meer empathische wereld. Want in onze diversiteit schuilt onze kracht.

Ik ben ervan overtuigd dat we op een scharniermoment in de menselijke ontwikkeling staan. Na 12.000 jaar patriarchale cultuur staan we aan de vooravond van een nieuwe wereld gebaseerd op gelijkwaardigheid, empathie en balans. Maar de oude wereld laat niet zomaar los. We hebben allemaal ook de neiging om terug te vallen op uitsluiting, controle en onderdrukking, vaak onbedoeld en onbewust. Om de weg te bereiden naar de nieuwe wereld, is het van essentieel belang dat we licht schijnen op de schaduwzijde van de moderne samenleving. Gewapend met de laatste inzichten uit de sociale en psychologische wetenschappen creëer ik hier bewustzijn over, zodat er ruimte ontstaat voor een ontspannen omgang met verschillen tussen mensen, en voor een democratische omgang met wetenschap en technologie.


Maak kennis met mijn werk

Op deze site vind je een overzicht van mijn belangrijkste publicaties en mijn laatste blogs. Ook is er een overzicht van optredens in de media waarin ik praat over mijn werk. Ik geef daarnaast soms cursussen, trainingen of lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn; zie de agenda voor meer informatie. Ten slotte kun je meer lezen over mij, zoals over mijn opleiding, wereldbeeld en werkervaring.


Mijn functies

Interdisciplinair sociaalwetenschapper

Publicist en spreker over maatschappelijke thema’s

Zelfstandig ondernemer op het gebied van D&I

Activist tegen totalitarisme en toezichtkapitalisme


Mijn drie ambities

1. Bouwen aan een open en democratische wetenschap

Ik ben gek op wetenschap, maar ik maak mij zorgen over hoe de wetenschap nu vaak functioneert: monodisciplinair, top-down en gesloten. Ik zet mij daarom in voor interdisciplinariteit en transdisciplinariteit: een wetenschap die niet verkokerd is, die met beide benen in de samenleving staat en die het geloof in één waarheid loslaat. Ik geloof in het principe van kennisdiversiteit: er zijn verschillende vormen van kennis die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Het is daarom belangrijk dat de moderne specialistische wetenschap zich bescheidener opstelt. Ik zet mij in voor een open en democratische wetenschap die vertrekt van radicale dialoog tussen verschillende vormen van kennis.

2. Bouwen aan diverse en inclusieve gemeenschappen

Als ondernemer help ik personen, organisaties en gemeenschappen om bewustwording te ontwikkelen over moderne vormen van uitsluiting. Ik heb allerlei producten en diensten ontwikkeld die helpen om onderlinge verschillen tussen mensen ontspannen en vanzelfsprekend de ruimte te geven. Ik hanteer een brede definitie van diversiteit, die geen ruimte biedt voor ideologische eenkennigheid en “wokeness”. Ik sta voor een D&I-aanpak die tot structurele veranderingen leidt op de lange termijn, zonder ‘window dressing’, politieke correctheid of het mobiliseren van schuldgevoel. Ook werk ik aan een boek over androgynie, waarin ik uitwerk hoe elk mens en elke groep optimaal van verschillen gebruik kan maken door het zoeken van balans in de polariteit tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe.

3. Bouwen aan een vrije en gelijkwaardige samenleving

De moderne neoliberale samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van democratie, gelijkwaardigheid en verbinding. Ik identificeer me politiek gezien als democratisch-links, maar ik kan mij niet meer vinden in de koers van de linkse partijen sinds de sociaaldemocratie het verzet tegen het neoliberalisme heeft opgegeven. Links is het technocratische management-denken én allerlei dwingende en autoritaire ideologieën zoals “woke” gaan omarmen, en draagt zo helaas bij aan de opmars van het hedendaagse high-tech surveillancekapitalisme. Ik wil een nieuwe linkse politiek, die bevrijd is van dogma en politieke correctheid. Die de oude sociaaldemocratie afstoft en weer een brede en diverse volksbeweging bouwt. Samen tégen de neoliberale wereldelite en vóór een nieuwe, vrije en empathische wereld.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close