Introductie

Laurens Buijs is interdisciplinair sociaalwetenschapper aan de UvA, publicist en ondernemer op het gebied van Diversiteit & Inclusie (D&I).Nieuws

Welkom op mijn website!

Ik ben interdisciplinair sociaalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig ondernemer. Ik doe onderzoek naar gender en seksualiteit in de multiculturele samenleving, en naar democratisering van wetenschap en technologie. Op de universiteit geef ik onderwijs over wetenschaps- en techniekfilosofie, en over gender en seksualiteit. Als ondernemer werk ik als D&I-adviseur en trainer voor organisaties en personen die willen transformeren. Ook maatschappelijk zet ik me in voor de minderheidspositie. Want in onze diversiteit schuilt onze kracht.

Ik ben ervan overtuigd dat we op een scharniermoment in de menselijke ontwikkeling staan. Na 12.000 jaar patriarchale cultuur staan we aan de vooravond van een nieuwe wereld gebaseerd op gelijkwaardigheid, empathie en balans. Maar de oude wereld laat niet zomaar los. We hebben allemaal ook de neiging om terug te vallen op uitsluiting, controle en onderdrukking, vaak onbedoeld en onbewust. Om de weg te bereiden naar de nieuwe wereld, is het van essentieel belang dat we licht schijnen op de schaduwzijde van de moderne samenleving. Gewapend met de laatste inzichten uit de sociale en psychologische wetenschappen creëer ik hier bewustzijn over, zodat er ruimte ontstaat voor een ontspannen omgang met verschillen tussen mensen, en voor een democratische omgang met wetenschap en technologie.


Maak kennis met mijn werk

Op deze site vind je een overzicht van mijn belangrijkste publicaties en mijn laatste blogs. Ook is er een overzicht van optredens in de media waarin ik praat over mijn werk. Ik geef daarnaast soms cursussen, trainingen of lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn; zie de agenda voor meer informatie. Ten slotte kun je meer lezen over mij, zoals over mijn opleiding, wereldbeeld en werkervaring.


Mijn functies

Interdisciplinair sociaalwetenschapper UvA

Publicist en spreker over maatschappelijke thema’s

Zelfstandig ondernemer op het gebied van D&I

Activist tegen totalitarisme en toezichtkapitalisme


Mijn drie ambities

1. Bouwen aan een open en democratische wetenschap

Ik ben gek op wetenschap, maar ik maak mij zorgen over hoe de wetenschap nu vaak functioneert: monodisciplinair, top-down en gesloten. Ik zet mij daarom in voor interdisciplinariteit en transdisciplinariteit: een wetenschap die niet verkokerd is, die met beide benen in de samenleving staat en die het geloof in één waarheid loslaat. Ik ben als wetenschapper geïnspireerd door het werk van Bruno Latour over de rol van wetenschap en technologie in de moderne samenleving. Zijn inzichten over de relaties van mensen met dingen (non-humans) geven veel handvatten voor een nieuwe democratische wetenschap. Ik ben ook geïnspireerd door het werk van Carl Jung over de rol van androgynie in de menselijke psyche. Door zijn inzichten over de mystieke aard van onze psyche ben ik me nog bewuster geworden van het belang om in te zetten op dialoog tussen verschillende vormen van kennis, waarin de wetenschappen zich bescheidener opstellen.

2. Bouwen aan diverse en inclusieve organisaties

Als ondernemer help ik organisaties om bewustwording te ontwikkelen over moderne vormen van uitsluiting. Ik heb een bewustwordingstraining ontwikkeld, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over in- en uitsluiting. Vervolgens ontwikkel ik verandertrajecten op maat, die een organisatie houvast geven om stapje voor stapje te werken aan meer vanzelfsprekende ruimte voor onderlinge verschillen. Dit hele proces monitor ik nauwlettend met zowel kwalitatieve als kwantitatieve meetinstrumenten. Ik sta voor een D&I-aanpak die een organisatie structureel verandert op de lange termijn, zonder ‘window dressing’, politieke correctheid of het mobiliseren van schuldgevoel. Want alleen dan kan een organisatie werkelijk stappen zetten richting een inclusieve cultuur.

3. Bouwen aan een vrije en gelijkwaardige samenleving

De moderne neoliberale samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van democratie, gelijkwaardigheid en verbinding. Ik identificeer me politiek gezien als democratisch-links, maar ik kan mij niet meer vinden in de koers van de linkse partijen sinds de sociaaldemocratie het verzet tegen het neoliberalisme heeft opgegeven. Links is het technocratische management-denken gaan omarmen en draagt zo helaas bij aan de opmars van het hedendaagse high-tech surveillancekapitalisme. Ik wil een nieuwe linkse politiek, die inzet op een heel andere wereld zonder onrechtvaardigheid. Een wereld gebaseerd op gelijkwaardigheid, empathie en balans. Een wereld die onze onderlinge diversiteit als onze grootste kracht ziet. Een wereld waarin verschillen tussen mensen op een veilige en inclusieve manier kunnen samenkomen. Een wereld bovendien waarin onze seksualiteit en gender echt bevrijd zijn van de patriarchale heteronorm. Maar om dat te bereiken, zullen we ons collectieve denken en onze samenleving wel anders moeten inrichten. Daarbij assisteren vanuit mijn expertise is wat ik het liefste doe.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close